1. Investeer in de strategiebepaling: beter op voorhand goed nadenken dan zomaar beginnen.

2. Defineer de functionaliteit minimaal nodig en realiseer die. Leer tijdens dit proces, meet en stuur bij.

3. Zorg ervoor dat de release- en ontwikkelprocessen goed ontwikkeld zijn om in te kunnen spelen op nieuwe eisen of het oplossen van problemen.

4. Het design van een app heeft zijn belang om een onderscheid te maken met andere apps. Gebruikers zullen echter vooral voor een app kiezen die een passende service biedt op zijn vragen.

5. Mobile apps zijn meer dan design alleen. Security, performance, integratie met backend-systemen, hosting, testing, enz. zijn ook belangrijke aspecten.

6. Vergeet de achterkant niet: de meeste apps maken gebruik van een centrale server om gegevens te bewaren en uit te wisselen.

7. Meet het gebruik: als de app eenmaal in handen van gebruikers is, blijf dan op de voet volgen hoe die wordt gebruikt. Dat kan met minimale middelen zoals de app-store reviews of met meer doelgerichte pakketten.