U bent verkozen tot ‘CIO of the Year 2015’. Wat gaf volgens u de doorslag?

“Mijn IT-afdeling werd door de redactie, hun lezers en de jury beoordeeld als een vooruitstrevende organisatie die meer doet dan de klassieke IT-rol invullen. Enerzijds hechten we veel belang aan operational excellence. Anderzijds trachten we ook om andere afdelingen binnen het bedrijf te helpen om te excelleren in de dienstverlening naar onze klanten. Deze afdelingen zijn immers alsmaar afhankelijker van IT voor hun processen.”

“Ook kijken we digitaal mee met alle stakeholders binnen en buiten het bedrijf. Dat geeft de gelegenheid om ons businessmodel in vraag te stellen en te optimaliseren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van data, nieuwe manieren van interactie te ontwikkelen met klanten en te evolueren naar een cultuur van samenwerking en innovatie door het hele bedrijf heen.”

Over welke capaciteiten moet een goede CIO zeker beschikken?

“In een omgeving die zeer snel evolueert en steeds complexer wordt is het uitermate belangrijk om alsmaar beter te anticiperen. Een CIO moet goed kijken wat er gebeurt in de markt, begrijpen wat het bedrijf nodig heeft en snel identificeren welke nieuwe technologieën een werkelijke opportuniteit kunnen zijn voor het bedrijf. Op die manier kan het bedrijf zich onderscheiden en een voorsprong nemen op concurrenten.”

“Bovendien moet dit zich vertalen in een duidelijke visie en een strategie die iets opleveren voor het bedrijf. Het is belangrijk om hierin ambitieus te zijn en engagement te tonen, zeker gezien de digitale revolutie die zich vandaag voordoet. Een ander belangrijk aandachtspunt voor iedere CIO is communicatie en motivatie. Men moet in staat zijn om vaak erg technische opportuniteiten uit te leggen aan mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. Dit vraagt uiteraard ook een inspanning van het management, want zij kunnen zich alsmaar minder veroorloven om hier niets van af te weten. Zo dreigen ze immers opportuniteiten én bedreigingen over het hoofd te zien. IT wordt steeds meer een integraal deel van het strategische niveau.”

In een omgeving die zeer snel evolueert en steeds complexer wordt is het uitermate belangrijk om alsmaar beter te anticiperen.

“De definitie van het IT-team wordt bijgevolg alsmaar ruimer. Het gaat niet meer enkel over de IT-specialisten maar ook over heel wat andere partijen binnen en buiten het bedrijf die betrokken raken in de digitalisering. Het is de taak van de CIO om deze samenwerking te coördineren en te overzien. Zo kom je tot cocreatie en co-innovatie binnen een cultuur van samenwerking.”

Wat is uw visie op de veranderende functie van CIO?

“De klassieke operationele ondersteuning en beveiliging blijven een belangrijke opdracht omdat iedereen steeds afhankelijker wordt van IT. Toch is dit slechts een basisvereiste om als CIO succesvol te kunnen zijn. IT wordt ook een strategische partner die meedenkt en vooruitdenkt."

"Het verschil wordt gemaakt door technologische opportuniteiten naar een tastbaar resultaat en een win-win om te zetten. Dit kan enkel mits een focus op operational excellence én indien de CIO ook over soft skills, zin voor initiatief en leiderschapskwaliteiten beschikt. Het is dus geen kwestie meer van pure technologie. Maar je kan je hiervoor uiteraard ook laten begeleiden door gespecialiseerde partners. Zo deden wij bijvoorbeeld een beroep op Inno.com.”

Welke uitdagingen of drempels stellen zich vaak bij bedrijven die mee willen gaan in deze evoluties?

“Alles is in toenemende mate gebaseerd op data. Die digitale wereld is heel anders dan wat men toe nu toe als normaal heeft beschouwd. De productcycli zijn veel korter geworden en we zijn geëvolueerd van vraag gedreven naar aanbod gedreven innovatie. De klant komt nieuwe ontwikkelingen dus in de eerste plaats niet vragen. Je moet als bedrijf zelf opportuniteiten ontdekken, uitproberen en vervolgens ook nog de klant overtuigen.”

“Bovendien is alles veel minder duidelijk omschreven en is het minder zeker of een innovatie ook echt succesvol zal zijn. Hierop moet je je als bedrijf dus ook op kunnen organiseren, en dat vraagt o.a. om een flexibele samenwerking tussen IT en management waardoor men veel korter op de bal kan spelen. De CIO speelt hierin een sleutelrol.”