1. Digitalisering

Een van de belangrijkste evoluties betreft de digitalisering. Offline en online komen steeds meer samen. We hebben hierop ingespeeld door hybride producten op de markt te brengen en een overname te doen die onze digitale activiteiten een boost gaf. Met de zogenaamde iCards en Shuffle Card Games leggen we de connectie tussen fysieke kaarten en bordspelen enerzijds en mobiele apparaten anderzijds.

2. Globalisering

Een andere trend is de globalisering die wij tegemoet komen via onze 11 fabrieken op 4 verschillende continenten. Daarnaast merken we een verschuiving van het zwaartepunt van de wereldeconomie naar het oosten. We zijn dankzij een joint venture intussen marktleider in Indië en hebben er ook een groeiende fabriek.

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. In dat kader werken we met FSC-gecertificeerd karton en doen we heel wat inspanningen om een groen bedrijf te zijn.

4. Personalisatie

Ook is er een trend naar personalisatie. Bedrijven zoals Coca Cola en Nutella speelden hier al op in via hun personaliseerbare verpakkingen. Wij brachten de MyCards op de markt. Dit zijn gepersonaliseerde kaarten die je per stuk kan kopen.

5. Vergrijzing en groeiende middenklasse

Ook op de vergrijzing hebben we een antwoord met kaarten die extra grote cijfers en letters kregen. Bovendien speelden we in op de wereldwijd groeiende middenklasse door educatieve kaarten op de markt te brengen. Deze klasse investeert immers graag in de opleiding van hun kinderen.

6. Cocreatie

Het is belangrijk om als bedrijf een nauwe relatie te ontwikkelen, opbouwen en onderhouden met je klanten. Dit betekent in ons geval dat we samen met hen producten ontwikkelen. We vragen naar hun doelen, wat ze willen bereiken met hun actie en hoe we hen daarbij kunnen helpen. In die zin zijn we meer een marketingbedrijf geworden dan een productiebedrijf. We hebben hiervoor zwaar geïnvesteerd in onze creatieve en innovatieve poot.