Ons huidig onderwijssysteem - waarbij we leerlingen opdelen in traditionele klasverbanden op basis van leeftijd - is nog steeds gebaseerd op de maatschappij van honderd jaar geleden. Dat systeem was valabel in de wereld van toen, maar werkt vandaag niet meer. De bedrijfswereld klaagt al langer dat de kennis en vaardigheden van leerlingen niet aansluiten op de noden van ondernemingen. In heel wat sectoren worden opleidingen gegeven die geen voeling meer hebben met wat er vandaag in realiteit gebeurt.

 

Focus op passie en creativiteit
 

In de toekomst zullen bedrijven meer en meer aanwerven op basis van kerncompetenties, zoals nieuwsgierigheid, passie, empathie en creativiteit. Andere eigenschappen (hoe hard kan iemand werken, hoeveel data kan iemand verwerken, hoe goed kan iemand in processen werken, enz.) worden minder relevant. Computers kunnen dat soort taken immers veel beter uitvoeren. In die zin kan technologie bevrijdend werken: mensen hoeven zich niet langer bezig te houden met het uitvoeren van repetitieve taken en kunnen zich vanuit hun eigen passies en talenten focussen op creatievere uitdagingen. Je ziet vandaag al dat heel wat jongeren een start-up verkiezen boven een carrière in een groot traditioneel bedrijf. Dat heeft vooral te maken met het kunnen ontwikkelen van hun talenten.

 

Talent ontwikkelen
                             

Bedrijven moeten hun traditionele denkwijze herzien. Ze moeten zich de vraag stellen hoe ze hun huidige talentenpool het best kunnen afstemmen op hun toekomstige projecten. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten ze afstappen van het klassieke denken in blauwdrukken en moeten ze veel flexibeler kijken naar werknemers. In plaats van mensen te beoordelen op basis van tekortkomingen, wordt er beter gekeken naar hoe bepaalde talenten optimaal ontwikkeld kunnen worden om de doelstellingen van het bedrijf te behalen.

 

Big data als katalysator
 

Technologie kan helpen om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen waarin mensen hun talenten en passies verder kunnen ontwikkelen. Big data maakt het mogelijk om leerlingen te begeleiden in een holistisch leerproces waarbij ze hun interesses, vaardigheden en kennis grotendeels digitaal uitbreiden. Terwijl ze dat doen, wordt heel veel informatie over hun leerproces verzameld. Dankzij artificiële intelligentie (AI) kan er op termijn voorspeld worden op welke punten een leerling mogelijk zal vastlopen. Op dat moment kan een leerkracht worden ingeschakeld om leerlingen die moeilijkheden ondervinden op eenzelfde thema gezamenlijk over deze drempel heen te helpen. Het gaat dan niet meer over leerlingen van eenzelfde leeftijd en studierichting, maar over leerlingen die toevallig op hetzelfde punt vastlopen.

We hoeven daarbij niet bang te zijn dat technologie ‘ontmenselijkt’. Het zal een middel zijn om leerlingen beteren persoonlijker te begeleiden. Bovendien zal de functie van leerkrachten erg belangrijk blijven om mensen over bepaalde leerdrempels heen te krijgen.

 

Snelle hervorming is nodig
 

In het verleden werden al heel wat pogingen ondernomen om het onderwijssysteem in ons land te hervormen. Daarbij had men altijd de neiging om dat traag en in verschillende stappen te doen, waardoor je wordt ingehaald door de snel evoluerende werkelijkheid en resultaten uitblijven. Het gevolg is dat er dan vanuit een conservatieve neiging vaak wordt teruggegrepen naar de oude, vertrouwde structuur. Een echte hervorming heeft pas echt kans als ze snel kan gebeuren.