Het afgelopen decennium liep ons continent immers achter op dit domein, met de vertraagde uitrol van een 4G-netwerk in haar hoofdstad Brussel als sprekend voorbeeld. Vandaag wordt het strategische belang van een sterke IT sector voor de economische vooruitgang van de EU echter meer dan ooit erkend. Maar welke initiatieven mogen we verwachten op Europees niveau? En wat zullen wij er als burgers, professionals en ondernemers van merken?

De Nederlandse politica Neelie Kroes, 72, sinds februari 2010 Eurocommissaris voor de Digitale Agenda en bovendien vicevoorzitter van de Europese Commissie geeft antwoorden. 

In 2008 haalde Kroes nog plaats 47 op de Forbes-lijst The 100 Most Powerful Women. Met haar beleidsplannen voor 2010-2020 heeft ze de ambitie om van digitale innovatie een absolute prioriteit te maken binnen de EU, te beginnen met een eengemaakte telecom markt, een betere connectiviteit, en stimulansen voor IT talenten en ondernemers.

Wat zijn Europa ’s grootste uitdagingen omtrent digitale innovatie en wat zijn uw prioriteiten?

“Europa ’s grootste uitdagingen zijn vandaag de dag de hoge werkloosheid en het gebrek aan globale competitiviteit in strategisch belangrijke domeinen, niet in het minst in de digitale en online sector. Daarom moeten we absoluut investeren in het ontwikkelen van betere IT netwerken en het opleiden van hooggekwalificeerde IT-specialisten. Deze twee zijn een essentiële voorwaarde om de huidige achterstand in te halen, economische vooruitgang te boeken en jobs te creëren. Uiteraard zijn ook individuele initiatieven onontbeerlijk en die kunnen tot op een zeker niveau worden gestimuleerd met overheidssteun."

Welke kansen ziet u in een eengemaakte Europese telecom markt?

“Met ons pakket van voorstellen dat de Europese Commissie dit jaar heeft aangenomen kunnen we binnen korte termijn tot een cruciaal sleutelmoment komen, waarbij het pad naar een eengemaakte markt verder zal worden geëffend. En dat is doorslaggevend voor de hele EU omdat de telecomsector de economische vooruitgang ofwel vooruithelpt, ofwel benadeelt, afhankelijk van hoe effectief die is georganiseerd. We kunnen het ons niet permitteren om de bewegingsvrijheid van innovators, ondernemers, individuele families en burgers te begrenzen door de telecommarkt opgesplitst te laten in 28 onafhankelijke entiteiten met elk hun eigen regels, operatoren en tarieven.

Bedrijven hebben zekerheid en vereenvoudiging nodig om vernieuwende technologieën te introduceren en zich internationaal uit te breiden. Voorts moet iedereen, waar ook in Europa, dezelfde rechten krijgen, beschermd worden tegen exuberante roamingkosten en netneutraliteit gewaarborgd krijgen.”

Wat wordt er gedaan om jong talent en innovatieve bedrijven in Europa te houden?

“We willen bekomen dat innovatieve IT bedrijven niet enkel starten in Europa, maar hier ook blijven om verder te groeien. Dat zullen ze echter enkel doen als dat voor hen zakelijk steek houdt. Daarom moeten ze toegang krijgen tot een eengemaakte markt, en niet slechts een klein deel ervan. IT bedrijven zullen in de toekomst slechts éénmalig hun zaak moeten opstarten, en niet 28 maal apart voor elk EU land. Zulke bedrijven hebben bovendien nood aan een flexibele en competitieve arbeidsmarkt.

Als ze dit niet vinden in Europa, dan hebben ze keuze te over uit landen die de voorwaarden en uitdagingen om een IT bedrijf op te starten wel willen tegemoetkomen. Ook hebben ze behoefte aan een efficiënte manier om gekwalificeerde arbeidskrachten van buiten Europa naar hier te halen, en niet andersom. Daarvoor heb je onder andere een Europees start-up visa systeem nodig.”

Welke raad kan u geven aan jonge en kleine ondernemers met innovatieve IT projecten?

“Mijn eerste raad is om je dromen niet op te geven, ondanks de huidige administratieve en financiële obstakels. Een hoog doel is altijd moeilijker om te bereiken. Mijn hoop is alvast dat ikzelf en de EU het zo eenvoudig mogelijk kunnen maken voor innovatieve IT ondernemers. Mijn tweede raad is om niet afkerig te zijn van samenwerking. Collaboratie en delen zijn de toekomst, vooral in de IT sector, en kunnen je flink vooruit helpen om je plannen te realiseren.”

Het internet als online marktplaats en forum voor democratisch discours heeft nood aan een aangepaste regelgeving en beveiliging tegen cybercriminaliteit. Maar in welke mate kan en mag dit gereglementeerd worden binnen de idealen van de EU?

“Het internet kan op Europees vlak in beperkte mate worden gereguleerd, en uiteraard gelden vele regels uit de offline wereld ook online. We moeten opletten om niet te overreguleren en onnodige regelgevende instanties in het leven te roepen. Een van de oorzaken voor het succes van het internet is namelijk de lage reguleringsgraad. Mijn aandacht gaat op dit vlak specifiek uit naar het beschermen van kwetsbare groepen, zoals diegenen met lage inkomens en beperkte toegang tot het internet, maar ook jonge kinderen die moeten beschermd worden tegen alle vormen van uitbuiting.”