Optimalisatie via automatisering zal door de steeds strengere energieregels dus niet langer een luxe zijn. Bert De Haes van One Smart Control verduidelijkt.

Flexibiliteit essentieel

“Domoticasystemen vergen vaak speciale bekabeling waardoor ze enkel toepasbaar zijn in nieuwe winkel- en kantoorgebouwen. Dat verhindert het breed en gepersonaliseerd uitrollen ervan, want bij de bouw is vaak nog niet duidelijk welke functies interessant zijn om te automatiseren of waar die moeten komen. Met een systeem dat niet afhankelijk is van specifieke kabels kan dit stap voor stap worden opgebouwd”, opent De Haes.

Stijgende vraag vanuit kantoren en winkels

“Er is een grote vraag vanuit kleine kantoren en winkels die deel uitmaken van een groter groep. Die hebben nood aan meer flexibiliteit om enerzijds het verbruik te beperken, maar anderzijds toch ook goed over te komen bij klanten. Ook willen ze bij bepaalde events bv. hun verlichting of verwarming makkelijk kunnen aanpassen. Met domotica kan dat in een handomdraai en vanop afstand”, zegt De Haes.

Meer efficiëntie en productiviteit

“Als meerdere vestigingen van een dergelijke groep gebruik maken van zo’n slim systeem, dan wordt het bovendien makkelijk om te vergelijken welke types van verwarming of verlichting efficiënter zijn. Op basis daarvan kunnen dan verdere optimalisaties gebeuren”, gaat De Haes verder.

“Ook is het perfect mogelijk om de kleurwarmte en –intensiteit van de verlichting aan te passen aan het buitenlicht, de weersomstandigheden, het aantal bezoekers of het tijdstip. Dit bevordert de productiviteit en de positieve sfeer.”