Eén van de grootste troeven van Sint-Niklaas is de ligging en bereikbaarheid. Centraal in de ‘Vlaamse ruit’ tussen Antwerpen, Gent en Brussel en gelegen tegen de richting van de files in, is Sint-Niklaas gemakkelijk bereikbaar via de E17, N16 en N70. Deze hoofdassen geven zo goed als directe toegang tot de 12 industriezones van de stad. Ook het centrum van de stad is zowel met de trein, bus als fiets heel eenvoudig te bereiken. Wie met de wagen komt, kan daar trouwens verrassend betaalbaar parkeren in 1 van de 7 centrumparkings, op wandelafstand van de winkels,.

Ook binnen de stadskern is de ligging een troef. Sint-Niklaas is één van de weinige steden waar een diverse mix aan beleving aangeboden wordt binnen een straal van amper 1 kilometer rondom de Grote Markt: het NMBS-station, de winkelstraat, het evenementenplein, het stadspark, art deco, de horecapleinen, de stadsschouwburg, de concertzaal De Casino, het cinemacomplex, het museum, noem maar op.

 

Duidelijk kader en versterkte dienstverlening
 

Sint-Niklaas is een stad in beweging. Ondernemers bouwen er met succes aan hun toekomst en die van de stad.

De kaarten liggen goed voor Sint-Niklaas, maar dat betekent niet dat het stadsbestuur de zaken op hun beloop laat. Daarom liggen er sterke visies op tafel en staan er voortdurend heel wat projecten op til. Ongeveer 3 jaar geleden speelde Sint-Niklaas een voortrekkersrol door als 1 van de eerste steden - in nauwe samenwerking met de lokale horeca - een horecabeleidsplan op tafel te toveren. In 2017 volgde ook het detailhandelsplan, waarin een duidelijk focusgebied werd afgebakend en waarin het idee van de bedrijvige kern beschreven werd. In deze beleidsplannen worden tal van kernversterkende acties toegelicht, waaronder ook acties om het ondernemen in Sint-Niklaas zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken.

 

Digitaal ondernemersportaal
 

In samenwerking met ondernemingen uit de stad en met de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), werd de website www.ondernemeninsintniklaas.be opgericht. Deze site is een eerste stap in de richting van een digitaal ondernemersportaal. Je kan er vandaag al online premie-aanvragen indienen, info vinden over werken en hinder, nieuwsberichten en getuigenissen nalezen én op zoek gaan naar een geschikt commercieel pand. Verder word je er begeleid bij het opstarten van een zaak, inclusief afsprakenformulieren voor een persoonlijk startersgesprek. De uitdaging voor de komende jaren is om de gepersonaliseerde online dienstverlening verder uit te bouwen. 

Mede dankzij het EFRO biedt de stad ook extra financiële ondersteuning aan ondernemers. Starters kregen in Sint-Niklaas al een vrijstelling op de Algemene Gemeentebelasting. Daarbovenop maakte de stad recent 600.000 euro vrij om handels- en horecazaken kernversterkende premies te kunnen aanbieden, zoals starters- verhuis- of renovatiepremies. Verder kunnen zowel grote als kleine ondernemingen een beroep doen op een voordelig energiecoachingstraject. De belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein werd sterk verminderd en een aantal niet-actuele belastingen werden afgeschaft.

 

Duurzame samenwerking
 

Sint-Niklaas gaat prat op een jarenlange traditie van centrummanagement met een voltijdse centrummanager en een horecacoach. Een constructieve samenwerking, communicatie en overleg met handelaars en ondernemers uit de stadskern staan hier voorop. Een 100-tal leden genieten tal van voordelen en kunnen een beroep doen op een extra financiële subsidie wanneer ze met minstens 3 handelaar-collega’s hun eigen event of actie opzetten. Op die manier moedigt de stad samenwerking aan en ontstaan er fijne belevingsinitiatieven.

In juni 2017 werd de autonome bedrijventerreinvereniging ‘Bedrijvenparken Sint-Niklaas vzw’ (Bepasin) opgericht, met de steun van het stadsbestuur. Deze wil een aanspreekpunt zijn voor het stedelijke beleid en de ondernemers in de stad, en heeft vooral ook de ambitie om door onderlinge samenwerking een meerwaarde te creëren voor de bedrijven zelf. Concreet werken meer dan 50 bedrijven samen aan een gezamenlijk parkeer- en mobiliteitsbeleid, gezamenlijke afvalverwerking en  groenonderhoud, beveiliging en bewegwijzering, samenaankoop, gedeelde faciliteiten, enz.

 

Innovatieve topbedrijven
 

Door letterlijk en figuurlijk ruimte te geven aan ondernemers en bedrijven, is er een vruchtbare dynamiek ontstaan.

Sint-Niklaas is een stad in beweging. Ondernemers bouwen er met succes aan hun toekomst en die van de stad. Vandaag ken je Sint-Niklaas zeker als ballonstad of Stad van de Sint, maar mogelijk ken je de stad ook door de aanwezigheid van tal van succesvolle ondernemers. Sint-Niklaas telt 4.664 ingeschreven ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), wat 1,5% meer is dan in 2010.

 

Stadsontwikkeling en jobcreatie
 

Door letterlijk en figuurlijk ruimte te geven aan ondernemers en bedrijven, is er intussen een vruchtbare dynamiek ontstaan in Sint-Niklaas. In samenspraak worden de bedrijvenparken herontwikkeld, zodat ze groeipolen van innovatieve en duurzame bedrijfsvoering kunnen worden. De voorschriften worden herbekeken om ruimte te creëren voor nieuwe vormen van maakindustie. Tot slot wordt in Sint-Niklaas ingezet op jobcreatie bij innovatieve en duurzame bedrijven.

Al deze maatregelen helpen, maar de uitdagingen blijven groot. Eén van die uitdagingen waarover in Sint-Niklaas sterk nagedacht wordt, is hoe de (maak)industrie, kleine KMO’s en circulaire economie een structurele plaats kunnen krijgen in de stadskern, waar hoge leegstandscijfers vandaag nog realiteit zijn. Met die verwevenheid wil het stadsbestuur van de stad een economische broeihaard en een dynamische biotoop maken.

Wie woont en werkt in de stad, spendeert ook in de stad. Extra werkplaatsen in de stad zorgen dus niet alleen voor extra dynamiek en kruisbestuiving, maar zijn ook een accelerator voor de lokale economie. Bovendien draagt lokale tewerkstelling bij aan de missie om een leefbare stad te verwezenlijken.

 

 


Verschillende ondernemers hebben de geheimen van Sint-Niklaas ondertussen al ontdekt. Hier lees je hun getuigenis.