Hoe tracht Mechelen het ondernemerschap in de stad te promoten?
 

“We onderhouden uiteraard goede contacten met de verschillende organisaties die ondernemerschap stimuleren. Daarnaast geven wij ondernemers ook ruimte om hun concept uit te testen. We doen dat sinds enkele jaren met de vzw Mest (Mechelse Starters). Leegstaande panden worden tijdelijk ter beschikking gesteld van starters, zoals bijvoorbeeld een oude, leegstaande meubelfabriek. Sinds vorig jaar hebben we dat uitgebreid met een specifiek horecaluik ‘The Box’. Dat is een horecapand in het hart van de stad dat ter beschikking wordt gesteld van startende horecaondernemers.”

“Ook het Ondernemerhuis Oh! is een hub in het hart van de stad, waar ondernemers letterlijk ruimte krijgen om te ondernemen en gecoacht worden. Ondernemers krijgen bovendien de mogelijkheid om hun startersconcept toe te lichten aan de stad. Wij spannen ons dan in om hen te begeleiden naar (boven)lokale acties rond ondernemerschap. In onze nieuwsbrieven van het Oh!, de mediamix van de stad en de vzw Mest laten we ook verschillende ondernemers aan het woord en brengen we wervende ondernemersverhalen.”

 

Hoe belangrijk is het om als lokale overheid hier een rol in te spelen?
 

“Dat is primordiaal. Ondernemingen zorgen voor welvaart. Mechelen heeft de voorbije jaren een voorsprong genomen met een volgehouden en performant investeringsbeleid. Dat wordt mogelijk gemaakt door inkomsten die in belangrijke mate afkomstig zijn van ondernemingen. Cijfers van het aantal starters, leegstand, gebruikers van het Oh!, Mest en The Box geven aan dat onze inspanningen lonen. We merken ook  dat veel prestarters gebruikmaken van de mogelijkheid om hun ondernemersidee toe te lichten. Ondernemerschap werkt inspirerend, vandaar ook dat het wordt opgenomen in de media.”

 

Mechelen staat in de top tien van ‘kleinere steden van de toekomst’. Welke inspanningen hebben hiertoe geleid?
 

“Een belangrijke factor is ongetwijfeld de ligging van Mechelen op de as Antwerpen-Brussel. Aan die gunstige economische ligging hebben we geen verdienste, maar het verklaart wel waarom we qua connectiviteit zo sterk scoren. Ook de bereikbaarheid, de relatief goedkopere vastgoedmarkt en het grote rekruteringsgebied maken Mechelen interessant. Vergeet ook niet het belang van een standvastig beleid over meerdere bestuursperiodes en het gunstige ondernemersklimaat met vijf opeenvolgende belastingverlagingen op vijftien jaar tijd.”

“Het zijn allemaal troeven waardoor veel bedrijven voor Mechelen hebben gekozen als goed ontsloten alternatief voor Brussel of Antwerpen. Vaak zijn het bedrijven die ervoor opteren om hun Belgische of Europese hoofdzetel naar Mechelen te verhuizen. En dat voorbeeld inspireert. De toekomst begint alleszins in de stad: wat je nu ziet gebeuren in Mechelen en in andere hippe steden is een voorproef van toekomstige ontwikkelingen.”