Hoe belangrijk zijn overnames voor het gezond houden van onze economie en bedrijven?
 

“Continuïteit is belangrijk in een economie. Het stopzetten van een bedrijf betekent een verlies aan productie en economische activiteit. Bovendien is er een potentieel jobverlies, ook daar moeten we oog voor hebben. Daarom is het belangrijk dat ondernemers op tijd beginnen nadenken over de volgende generatie.”

 

Welke kansen gaan gepaard met overnames?
 

“Soms maken de marktomstandigheden het noodzakelijk om te zoeken naar schaalvoordelen. In andere gevallen worden KMO’s geconfronteerd met de beperkingen eigen aan de familiale structuur. In het eerste geval zijn de groeimogelijkheden duidelijk, maar ook bij familiale structuren kan een fusie of overname tot groei leiden. Het zorgt er vaak voor dat KMO’s niet alleen vers kapitaal aantrekken, maar ook een sterk management dat de bedrijfsvoering versterkt. En een sterkere bedrijfsvoering leidt vrijwel zeker tot betere resultaten en groei.”

 

Welke algemene evoluties stelt u vast op het vlak van overnames?
 

“Ik heb de indruk dat er een sterke professionalisering is, ook bij familiale KMO’s. Mede onder invloed van overheidscampagnes en inspanningen van organisaties als UNIZO, VOKA en het VBO, zijn ondernemers beter geïnformeerd wanneer ze eraan beginnen. Een goed voorbereide overname vermijdt dat tijd verloren gaat aan administratieve en juridische complicaties en zorgt ervoor dat de focus blijft liggen op de eigenlijke economische activiteit. Het is dus belangrijk dat de ondernemer die overlaat nog meedenkt en meewerkt aan het ondernemingsplan voor de toekomst en zo de overnemer ondersteunt bij de doorstart.”

 

Hoe spelen u en de regering hier op in?
 

“Een belangrijke prioriteit is het creëren van een gelijk speelveld tussen vennootschappen en zelfstandigen. Bij een zelfstandige activiteit betekent een overname per definitie de stopzetting van de zelfstandige activiteit van diegene die de activiteit overlaat. Wij hebben er bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting voor gezorgd dat het afzonderlijk tarief in de personenbelasting op de gerealiseerde meerwaarde door de zelfstandige ondernemer gelijkgesteld wordt met dat van de liquidatiereserve in de vennootschapsbelasting. Concreet daalt daardoor het huidig tarief van 16,5% naar 10% voor vastgestelde meerwaarde bij de overname.”
 

 

Wat zijn uw persoonlijke focuspunten op het vlak van overnames?
 

“Als minister van Werk vind ik het erg belangrijk dat er gekeken wordt naar de gevolgen voor de werknemers. Het is belangrijk dat zij hun job verder kunnen uitvoeren en de opgebouwde rechten gerespecteerd worden. Maar ook voor de overnemer is het belangrijk dat er continuïteit is op personeelsvlak. Het is immers bij de werknemers dat de knowhow zit.”

 

Overnames door buitenlandse bedrijven: waar moeten we aandacht voor hebben?
 

“België heeft een open economie. Meer dan 80% van onze productie wordt verkocht in het buitenland. Buitenlandse overnames zijn dus een inherent element van die open economie. Dit gezegd zijnde zien we wel een tendens bij vele landen om ‘strategische sectoren’ te beschermen. We zullen dus ook in België op federaal niveau en met de regio’s een debat moeten voeren over welke de strategische sectoren zijn en hoe we die kunnen beschermen. De regering is zich in elk geval bewust van het belang hiervan.”

 

De vergrijzing zorgt voor een steeds groter aantal bedrijven die te koop komen te staan. Hoe gaan we hier het best mee om?
 

“Eén van de gevolgen daarvan, is net dat er meer kans is op buitenlandse overnames. Zoals gezegd, moet de regering daar oog voor hebben. Door strategische sectoren te beschermen, maar ook door een economisch klimaat te creëren waarin het goed ondernemen is. Op die manier overtuig je buitenlandse overnemers om productie en beslissingscentra in ons land te behouden. Dat hebben we de voorbije jaren dan ook gedaan. Maatregelen als de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting vormen zeer goede argumenten om buitenlandse overnemers te overtuigen hier jobs te creëren en hier te blijven investeren.”

 

Vlaanderen telt heel wat familiale bedrijven. Zal hun aantal onder andere door de vergrijzing afnemen?
 

“Gelukkig is het familiaal ondernemerschap nog sterk aanwezig in ons land. Het is één van de hoekstenen van onze economie. Het is vooral aan de betrokken families zelf om het ondernemerschapsgen door te geven aan de volgende generaties. Uiteraard hoop ik dat dergelijke traditiebedrijven een mooie toekomst blijven hebben.”

 

Een overname creëert vaak heel wat onzekerheid bij het personeel van het bedrijf. Hoe kunnen we hen beschermen en opvangen?
 

“Zoals ik al zei, is het in de eerste plaats in het belang van de onderneming en de overnemer zelf om het personeel te behouden en hun knowhow te blijven valideren. Maar uiteraard zijn er gevallen waarin een overname leidt tot een herstructurering en jobverlies. De Wet Renault biedt in dergelijke gevallen een beschermend vangnet. Die Wet is twintig jaar oud en is toe aan modernisering. Ik maak daar werk van. Mijn voorstel is om de procedure van de Wet Renault te versterken. Samen met de sociale partners, wil ik daar op korte termijn werk van maken.”