Wat houdt HVO precies in?

“HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) is een biobrandstof van de tweede generatie die een volwaardig alternatief biedt voor de fossiele diesel. HVO wordt vervaardigd uit reststromen of afvalstromen, zoals bijvoorbeeld gerecycleerd frituurvet, terwijl er bij biobrandstof van de eerste generatie discussies waren rond ‘food for fuel’. HVO zorgt voor 89% minder CO2, 33% minder fijn stof en 9% minder stikstof in vergelijking met fossiele dieselolie. LNG zorgt slechts voor 9% minder CO2.”
 

Wat is er nodig om HVO te kunnen toepassen in het wegvervoer?

“De ontwikkeling van een passende motor is minstens even belangrijk als de brandstof. Met DAF hebben wij hier volop op ingezet. Met onze nieuwste generatie DAF LF, CF en XF trucks kan men zowel gewone diesel als HVO tanken. Beide kunnen zelfs door elkaar worden gemengd, zonder iets te veranderen aan de prestaties, de levensduur of het onderhoud van het voertuig. Het verbruik daalt zelfs nog licht met HVO.”


HVO zorgt voor 89% minder CO2, 33% minder fijn stof en 9% minder stikstof in vergelijking met fossiele dieselolie.
 

“Een andere belangrijke meerwaarde ten opzicht van LNG is dat men voor LNG een speciaal LNG-voertuig moet aankopen, waarvan de kost substantieel hoger is dan een gewoon voertuig. Ook is het onderhoud volledig anders en is de restwaarde niet zeker. Bij HVO is die restwaarde wel gegarandeerd, want een koper zal indien gewenst gewoon kunnen verder rijden op klassieke diesel.”

“Terwijl er bij LNG bovendien een speciale drukinstallatie nodig is, kan HVO net zoals gewone diesel worden getankt aan een klassieke pomp. Zo kunnen bij veel tankstations de oude tanks en circuits voor loodhoudende benzine een nieuwe bestemming krijgen, zonder grote investeringen.”
 

Wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen?

“Momenteel kost HVO nog +/- 65 cent per liter meer dan klassieke diesel. De aankoop van LNG-voertuigen wordt door hun groene karakter gesubsidieerd. Bij HVO is dat nog niet het geval, terwijl HVO-voertuigen toch 10 keer minder CO2 uitstoten. Samen met SNEL Logistic Solutions en Maes Energy & Mobility ijveren we daarom voor een subsidie voor HVO-biobrandstof.”

“Zowel de brandstof als de voertuigen zijn vandaag reeds beschikbaar. Het zou niet meer dan logisch zijn om hier incentives aan te koppelen, zodat er meteen een positieve impact op het milieu kan worden gerealiseerd.”