Waarom is een duidelijke visie zo belangrijk?
 

Eddy Helsen, CEO van ViCre: “Eerst en vooral is het noodzakelijk dat de visie gekend is en begrepen wordt in de hele onderneming, waardoor je een grotere toegevoegde waarde kan creëren voor je klanten, medewerkers, aandeelhouders en omgeving. Het is zalig om als ondernemer te merken dat werknemers zich volop inzetten om een bepaald resultaat te bereiken en ze het als een missie zien om taken tot een goed einde te brengen. Maar zijn ook alle taken zinvol? Om dat te weten, moet de visie helder zijn en vertaald worden naar alle geledingen van de onderneming. Dus moet het bedrijf zich de juiste vragen stellen: waarom zijn wij een bedrijf, wat willen we betekenen voor welke klanten, waarom zijn onze klanten tevreden, zijn onze processen goed en gekend en hoe meten we ons succes? Het bedrijf moet als het ware ‘oneindig ver kijken’. Het mag niet belast zijn met onrust, want dat belemmert het creatieve proces. Door een heldere visie op te stellen, wordt er ruimte gecreëerd voor innovatie. Maar dat kan je niet alleen, daar heb je het hele team voor nodig.”

 

Hoe kan een bedrijf die visie operationaliseren?
 

“Idealiter heb je een uniforme taal, een tool of instrument dat in de onderneming wordt gebruikt. Als die ‘taal’ door iedereen binnen het bedrijf gesproken wordt, kan je optimaal werken, zonder begrenzingen of onderbrekingen. Dankzij die taal kan het leiderschapsteam zijn business gaan formuleren en rust creëren. Met behulp van diezelfde taal kan het bedrijf sneller tot een visie, de essentie van zijn bestaan, komen. Die visie vertaal je naar de praktijk door op regelmatige tijdstippen - per kwartaal bijvoorbeeld - met de leiders en specialisten met ervaring samen te komen. Daar legt het bedrijf de prioriteiten vast. Een tweede groep wordt samengesteld uit medewerkers die betrokken worden en hun visie op het bedrijf willen delen. Een derde groep zijn de specialisten die onderzoek verrichten en adviezen formuleren, gelinkt aan de gestelde prioriteiten.”

 

Is die visie vooral gericht om op lange termijn verandering teweeg te brengen?
 

“Nee, de korte, middellange en lange termijn beginnen vandaag nog. Een bedrijfsleider heeft de verantwoordelijkheid om resultaten te boeken, en liefst vanaf morgen al. Sommige beslissingen die hij vandaag neemt, moeten vandaag al effect hebben. De fout die bedrijfsleiders weleens maken is om veranderingen op korte, middellange en lange termijn sequentieel te benaderen in plaats van parallel. Activiteiten die nu uitgevoerd worden, moeten hun impact hebben op alle drie de termijnen.”

 

Hoe creëert het bedrijf een draagvlak bij zijn werknemers voor die visie?
 

"Er is meestal voldoende relevante kennis aanwezig in de eigen onderneming om zich heruit te vinden."

“In de visie geeft het bedrijf taken aan werknemers die volledig binnen hun talent, een normaal tijdsbestek en bepaalde afspraken vallen. Dat is alleszins het ideale scenario. Zo worden werknemers niet langer geleid door een manager, maar herkennen ze zelf hun taken vanuit de doelstellingen en de visie. Dat levert alleen maar toegevoegde waarde op voor de werknemer, de klanten en de aandeelhouders, want er worden betere resultaten bereikt. Ook de regelmatige bijeenkomsten met werknemers dragen bij tot het creëren van dat draagvlak. Dat kost het bedrijf niets en creëert betrokkenheid. De zaken die daaruit voortvloeien, zijn verbeterpunten die zo bij de leiders terechtkomen. Essentieel daarbij is het commitment van alle betrokkenen om keuzes te maken en ermee aan de slag te gaan.”

 

Eigenlijk geef je het idee dat de verandering van binnenuit komt?
 

“Klopt, dat is een fijn gevolg: er is meestal voldoende relevante kennis aanwezig in de eigen onderneming om zich heruit te vinden. Daarom: gun uzelf en uw team de heruitvinding van uw onderneming en neem daar de tijd voor. Investeer in het operationaliseren van visie. Gun uzelf innovatie en zorg er zo voor dat iedereen in het bedrijf zaken doet die voor een toegevoegde waarde zorgen. Voortgangsbeheer is daarbij belangrijk, maar dat blijkt moeilijk in vele bedrijven.”

 

Waarom is dat binnen ondernemingen een heikel punt?
 

“In elke onderneming betekent dat een enorme uitdaging, omdat klassieke controle niet leuk is. Nochtans is het belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Daarom geloven wij in een continue bewaking van de processen en de werking van een onderneming. Dat betekent betere afspraken, meer persoonlijke contacten en meer gerichte interne communicatie. Het leidt tot een balans tussen vertrouwen en controle, wat bij iedereen voor rust zorgt. Door te praten met de mensen over wat er toe doet en wat niet, kunnen ze bepaalde zaken schrappen en meer ruimte creëren voor die dingen die écht belangrijk zijn. Zo houd je enkel de essentie over.”

 

Tot slot: is zichzelf heruitvinden wel weggelegd voor elk bedrijf?
 

“Elk bedrijf, van groot tot klein, van lokaal tot internationaal, kan dat doen. Sterker nog, elk bedrijf zou dat zelfs moeten doen om duurzaam om te gaan met de steeds veranderende wereld. Mensen betrekken bij de visie, van binnenuit werken aan de prioriteiten door mensen in te zetten op hun talenten en zorgen voor voortgang; meer is het niet. Door dat steeds weer opnieuw te doen, met een vast ritme, heb je na een bepaalde tijd een ‘ander’ bedrijf. Uw bedrijf heruitgevonden, stap voor stap, dankzij evolutie in plaats van revolutie.”

 

Het verhaal dat Eddy Helsen brengt, kan u ook lezen in zijn boek ‘Oneindig Dicht’: een bundel met businesspoëzie waarin hij leiders op een filosofische wijze wil prikkelen en terugbrengen naar de essentie van leiderschap en performante organisaties die zich constant heruitvinden.