Meer uitleg door Prof. Ludo Theunissen, voorzitter bij IvKM en vice-president bij FECMA.
 

Politiek zorgt voor onzekerheid

Prof. Theunissen: “Heel wat bedrijven zijn onzeker over welke implicaties de Brexit voor hen en hun handelsrelaties in het Verenigd Koninkrijk zal hebben. Er is voorlopig nog niets geweten over de nieuwe regels en samenwerkingsvoorwaarden. Daarnaast speelt de Italiaanse regering momenteel een politiek spel dat zowel in Italië zelf als in de overige landen van de eurozone voor heel wat onzekerheid zorgt. Het zal bovendien heel wat tijd en energie vergen om opnieuw tot overeenkomsten te komen.”

“Ten slotte is er in de VS momenteel een ‘creatieve’ president aan de macht die met allerlei nieuwe maatregelen heel onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Uiteraard heeft dat een belangrijke impact op de handelsrelaties met zijn land.”

 

Digitalisering heeft enorme impact op kredietmanagement

“Dankzij elektronische facturatie zijn bedrijven alvast veel beter in staat om facturen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. In tegenstelling tot bij verzending via de post zijn er vanuit de klanten nu bovendien minder excuses en bemerkingen mogelijk. Sommige systemen laten zelfs toe om onmiddellijk een bevestiging te krijgen van de ontvangst. Hierdoor kunnen alvast heel wat onzekerheden op dat vlak worden weggewerkt”, aldus Prof. Theunissen.

Bij kmo’s ontbreekt het vaak aan bewustzijn dat ze er iets aan kunnen doen.

“Anderzijds is het uiteraard ook mogelijk dat de klantenrelatie door de digitalisering anoniemer zal worden. Betalingstermijnen en -transacties zullen vooraf worden afgesproken en vastgelegd, waardoor persoonlijke contacten minder nodig worden. Bij heel wat grote organisaties zit het kredietmanagement bovendien in een shared service center, wat de afstand tot de klant en de anonimiteit nog verder vergroot.”

 

Te weinig bewustzijn over belang en noodzaak bij kmo’s

Prof. Theunissen: “Ten eerste moet bij kmo’s de bewustwording over het belang en de noodzaak van kredietmanagement worden vergroot. Enerzijds betreft dit het preventieve luik, waarbij organisaties een zicht moeten krijgen op de kredietwaardigheid en de financiële gezondheid van de klanten waar ze op krediet goederen en diensten aan zullen leveren. Anderzijds is er het curatieve aspect: het zorgvuldig bijhouden en opvolgen van betalingen.”

“Veel kmo’s hebben hier nog steeds te weinig aandacht voor, waardoor investeringen in werkkapitaal veel groter worden dan nodig en vervolgens het financieringsrisico van de onderneming zelf toeneemt.”

 

Digitale hulpmiddelen en dienstenleveranciers zorgen voor verbetering

“Bij kmo’s ontbreekt het vaak ook aan bewustzijn dat ze er iets aan kunnen doen. Een goede opvolging van uitstaande facturen en een procedure of systeem om in te grijpen indien nodig, zijn nog bij veel te weinig bedrijven aanwezig.”

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die zich specifiek richten op het helpen van kmo’s om hun kredietmanagement te optimaliseren.

“Vaak hebben kmo’s bovendien onnodig schrik voor de reactie van de klant. Zolang men dit op een correcte manier en op basis van de juiste informatie doet, is daar echter geen reden voor. Net daarom is het zo belangrijk om alles elektronisch te doen”, legt Prof. Theunissen uit.

“Veel kmo’s beschikken ook niet over een voltijdse credit manager. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven (informatieleveranciers, consultants, incassobureaus,…) die zich specifiek richten op het helpen van kmo’s om hun kredietmanagement te optimaliseren.”