1. Openheid

Dit zorgt voor een nieuwe stijl van kantoortuinen die sfeervoller, moderner en met meer gevoel voor design zijn ingericht. Het is van belang dat medewerkers zich er goed voelen en dat interactie wordt gefaciliteerd. Een verhoogd welzijnsgevoel zal leiden tot meer inspiratie en motivatie.

2. Ergonomie

Er gaat meer aandacht naar het fysieke welzijn. Men wil de medewerkers meer laten bewegen en rechtstaan. En als ze dan toch zitten, dan wil men er voor zorgen dat ze de juiste houding aannemen. Zo kunnen medewerkers een betere conditie behouden en dus beter werk leveren voor het bedrijf.

3. Geluidsdemping

Er is in een open kantoor soms heel wat lawaai, en dat is schadelijk voor de concentratie en het welzijn. Daarom wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan de akoestiek. Geluiddemping kan zowel staand als hangend worden aangebracht. Er bestaan vele prachtige oplossingen die passen in het design van elk kantoor.

4. Duurzaamheid

Hierbij wordt bewuster nagedacht over welke materialen worden gebruikt, en dat in functie van de gezondheid van de gebruiker én het milieu. Een belangrijk criterium is dat materialen of onderdelen zoveel mogelijk worden hergebruikt in plaats van de kantoormeubelen compleet te vervangen. Uitbreidingen of aanpassing van de bestaande inrichting moet steeds mogelijk zijn.

5. Creativiteit

Kantooromgevingen zijn veel kleurrijker, speelser en creatiever geworden dan vroeger. Bepaalde plekken in de werkruimte krijgen vaak speelse en creatieve afwerkingen om de spontaniteit te bevorderen.

6. Uitstraling

De eerste indruk die men krijgt wanneer men het bedrijf binnenwandelt is van cruciaal belang en speelt ontegensprekelijk mee in de keuze van sollicitanten. Hetzelfde geldt voor klanten. Via de kantoorinrichting kan je bij hen een gevoel oproepen en al deels vertellen wat voor soort onderneming je bent.

7. Flexibiliteit

De vraag naar flexibiliteit en efficiëntie zal nog verder toenemen. Men zal volledig plaatsonafhankelijk worden om zijn werk uit te voeren. Bijgevolg zal er steeds meer virtueel worden samengewerkt. Tenslotte is er een groeiende vraag naar interactieve presentatiemogelijkheden en allerlei connectiviteitsvoorzieningen.