Isabella Lenarduzzi, oprichtster en Managing Director van sociale onderneming JUMP, geeft haar visie.Pas sinds de jaren ‘60 kunnen vrouwen in ons land gaan werken zonder de toestemming van hun echtgenoot. Hierdoor worden vrouwen en mannen nog steeds anders bekeken. Van mannen wordt ambitie en broodwinning verwacht, terwijl dat bij vrouwen duizenden jaren lang het opvoeden van de kroost was. Het feit dat ook zij hun kwaliteiten en talenten economisch willen benutten is dus nog erg nieuw.

 

Door mannen, voor mannen
 

Velen gaan er van uit dat de meeste bedrijven neutraal zijn, maar eigenlijk is dat niet zo. Ze zijn indertijd immers opgezet door mannen, voor mannen. Vrouwen die de arbeidsmarkt betreden, moeten zich bijgevolg aanpassen aan de regels, het gedrag en de cultuur die door mannen zijn vormgegeven. De verantwoordelijkheid voor het feit dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in veel bedrijven, mag dus absoluut niet enkel in de schoenen van de vrouwen worden geschoven. De realiteit is veel complexer.

 

Enorm economisch potentieel
 

Indien vrouwen evenveel beroepsactief zouden worden als mannen, dan zou het bbp op vijf jaar tijd met 16% verhogen.
 

In België zijn bijna 60% van de universitair gediplomeerden vrouwen. Het aantal vrouwen dat werkt blijft ook toenemen. Laten we dus hopen dat er binnenkort in ons land - net zoals in de VS - evenveel vrouwen als mannen werken. De ‘Strategie 2020’ van de Europese Unie stelt alvast als doel om binnen enkele jaren 75% van de vrouwen beroepsactief te hebben. Momenteel is dat in België nog maar 64%. Er dient dus nog heel wat te gebeuren.

Indien vrouwen evenveel beroepsactief zouden worden als mannen, dan zou het bbp op vijf jaar tijd met 16% verhogen. Het werk van vrouwen heeft dus een ongelofelijke impact op onze economische groei. Er zijn zelfs economische experts die stellen dat de algemene economische groei van de afgelopen 50 jaar niet zozeer te danken is aan nieuwe technologieën of de groei van de BRIC-landen, maar wel aan het toenemende aantal vrouwen op de arbeidsmarkt.

 

Vrouwvriendelijke cultuur heeft positief effect
 

Maar liefst 75% van het onbetaalde (en vaak onzichtbare) werk wordt uitgevoerd door vrouwen. Dat heeft uiteraard een invloed op de tijd die ze wel betaald zouden kunnen werken. Zowel bedrijven als overheden moeten dus absoluut zorgen voor een vrouwvriendelijkere cultuur, maar eveneens voor omkaderende diensten die een deel van de huishoudelijke verantwoordelijkheden van vrouwen overnemen. Ook mannen moeten meer van die taken op zich nemen, zodat er een eerlijker evenwicht komt.

 Helaas zijn we het enige Europese land dat zijn eigen quota niet respecteert en geen moeite doet om deze af te dwingen.
 

In landen waar dat reeds het geval is, merken we dat vrouwen meer gaan werken en zelfs meer kinderen krijgen dan in andere landen. Ook voor bedrijven is er een positief effect, want hoe beter het evenwicht tussen mannen en vrouwen op posities waar beslissingen worden genomen, hoe beter de bedrijfsresultaten zullen zijn. Bedrijven worden performanter, hebben een betere personeelsretentie en zijn sterker gewapend voor de war for talent.

 

België respecteert quota niet
 

Kort samengevat kan het evenwicht tussen vrouwen en mannen op de werkvloer nog heel wat verbeteren, zeker wanneer we het bekijken per sector (zorgsector, bouwsector,…) en per type job (ingenieurs, techniekers, leerkrachten,…). Ook op managementniveau is er nog veel werk aan de winkel. Zo zijn er in ons land officiële quota vastgelegd voor publieke en beursgenoteerde bedrijven: in iedere raad van bestuur dienen minimum 33% mannen en vrouwen te zetelen. Helaas zijn we het enige Europese land dat zijn eigen quota niet respecteert en geen moeite doet om deze af te dwingen. Daarmee geeft de overheid tot vandaag een bijzonder slecht voorbeeld.