Impact van de Brexit

FIT heeft bijna honderd kantoren en antenneposten in 76 landen. Economische experten houden daar de markt nauwlettend in de gaten. Ze matchen er waar mogelijk de lokale vraag met Vlaamse producten en diensten. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk. Dat de brexit de handelsrelatie met Vlaanderen danig door elkaar zal schudden, is geen geheim. Maar in welke mate is dat en - belangrijker - hoe kunnen ondernemers zich daarop voorbereiden? Hoe zit het met douaneformaliteiten, vergunningen, contracten en normen? Dat zijn de vragen waarop bedrijven het antwoord zoeken. FIT bundelde mogelijke scenario’s, tips en tricks, potentiële subsidies en handige tools op www.brexit.vlaanderen.

Als coördinator van de uitvoering van deze ambitie nam Flanders Investment & Trade (FIT) al concrete stappen om de internationale handel in en met Vlaanderen te bevorderen. Gedelegeerd bestuurder Claire Tillekaerts gunt ons een blik achter de schermen.

“We herkennen ons uiteraard sterk in de doelstelling van ‘Vlaanderen versnelt!’”, opent Tillekaerts. “Bij FIT luidt die immers: de internationalisering van de Vlaamse economie. Zo trekken we buitenlandse investeerders aan in Vlaanderen en stimuleren we Vlaamse ondernemers om voorbij de landsgrenzen heen te kijken. Met ons wereldwijde netwerk en brede expertise was FIT de uitgelezen partij om de implementatie van deze strategie te coördineren. Die centrale rol nemen we graag op. Want ze bevestigt nogmaals onze bestaansreden voor de Vlaamse economie. Bovendien kregen we extra financiële slagkracht vanuit het EFRO en Hermesfonds om deze – en bijgevolg ook onze – missie waar te maken.”

 

Welke initiatieven hebben jullie al genomen in het kader van die strategie?

De lat ligt hoog, maar ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen over genoeg talent en troeven beschikt om de wereld te veroveren.

“De focus ligt op drie pijlers. Eerst en vooral willen we belemmeringen en hindernissen die Vlaamse bedrijven ondervinden bij het internationaal ondernemen zo veel mogelijk uit de weg ruimen. Het huidige aanbod aan dienstverlening in Vlaanderen moet eenvoudiger aan de bedrijven worden aangereikt. We bekijken hoe we missies, acties en events met betrekking tot internationaal zakendoen overzichtelijk in een soort kalender kunnen bundelen. Om te vermijden dat Vlaamse exporteurs of internationale investeerders worden geremd in hun internationale groei, brachten we prioritaire belemmeringen in kaart. We maken het beleid er attent op en sturen zo aan op oplossingen die onze concurrentiepositie op peil houden en nog versterken.”

“Vervolgens promoten we zeer actief vijf sleuteldomeinen - onder meer logistiek, life sciences en voeding. Dit doen we telkens vanuit een toekomstgerichte digitale en hoogtechnologische invalshoek. Het potentieel in Vlaanderen is immers gigantisch. Zo voorzien we tegen mei 2019 in een branding toolkit om de internationale vermarkting van die sleuteldomeinen te bevorderen. Die is toegankelijk voor alle belanghebbenden in deze sectoren, zodat we met éénzelfde verhaal naar buiten treden.”
 


Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade.“Tot slot stemmen we onze buitenlandse missies en andere acties nog beter af op wat de bedrijven nodig hebben en focussen we extra op bepaalde doelgroepen. Zo slaagden we er in het verleden minder goed in om start-ups en scale-ups te bereiken. Nochtans zijn zij vaak de born globals van onze economie. Sinds vorig jaar hebben we daarom een projectmedewerker aan boord die specifiek focust op deze veelbelovende doelgroep. De start-up village op onze Exportbeurs in juni, dé vakbeurs voor iedereen die met export te maken heeft, was een eerste mooie stap. Verder werken we in 2019 aan een Exportmeter die beter is aangepast aan de behoeften van deze doelgroep.

De Brexit schudt de handelsrelatie met Vlaanderen door elkaar. Maar in welke mate?

“We kunnen deze doelstellingen waarmaken dankzij onze intense en vaak structurele samenwerking met partners. Op die manier fungeert FIT als expertisecentrum en tegelijk als een spin in het web dat mensen en vragen en antwoorden verbindt.”

 

Hoe ambitieus is de ‘Vlaanderen versnelt!’-strategie?

“De lat ligt hoog, maar ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen over meer dan genoeg talent en troeven beschikt om de wereld te veroveren. Geregeld sta ik versteld van het niveau waarop Vlaamse bedrijven internationaal actief zijn. Dan spreek ik over de wereldtop en over globaal marktleiderschap. Maar dat weten nog te weinig mensen. Veel van onze ondernemingen zetten wereldwijd de standaard, maar in eigen stad zijn ze een nobele onbekende. Dat is toch te gek voor woorden? Daar wil FIT iets aan doen. Zo zetten we in ons maandelijkse magazine ‘Wereldwijs’ telkens een boeiende case in de schijnwerpers. Maar ook onze Leeuwen van de Export - Vlaamse bedrijven die een uitzonderlijk succesvol exportjaar achter de rug hebben, zoals DEME, Duvel Moortgat en Skyline Communications - geven Vlaanderen behoorlijk wat media-aandacht. Huidige Leeuwen BOPLAN (bedrijven met minder dan vijftig medewerkers) en Biobest (bedrijven met vijftig of meer medewerkers) zijn eveneens gedroomde ambassadeurs van onze regio.”