Waarom bent u gestart als jonge ondernemer?

Ondernemen zat me al vanaf jonge leeftijd in het bloed. Via heel wat verschillende studentenjobs wist ik mijn commerciële drive te etaleren, en het duurde dan ook niet lang vooraleer ik mijn eerste salesfunctie in de telecom versierde. Desondanks koos ik ervoor om verder te studeren als maatschappelijk assistent. Maar dit hield perfect steek voor mij, want ook dan moet je met personen kunnen praten, hen begrijpen, analyseren en vervolgens een oplossing op maat aanbieden. Mensen en hun behoeften doorgronden, daar ging het me om.

De eerste tien jaren van mijn carrière brachten me bij heel wat verschillende bedrijven die steeds opnieuw door herstructureringen gingen. Dat was een enorme leerervaring. Toen ik vervolgens inging op een aanbod van Mobile Vikings, deed ik dat op voorwaarde dat dit zou kunnen op zelfstandige basis. Op die manier zou ik zélf verantwoordelijk zijn voor de resultaten, en bovendien de flexibiliteit hebben om me nog verder te ontplooien als ondernemer. Al snel bouwde ik de helpdesk en marketingstrategie uit, en ging ik samen met ons jonge team de concurrentie aan met de gevestigde telecomreuzen.

Hoe belangrijk is professionele ervaring voor een startende ondernemer?

Of je nu meteen kiest voor het ondernemerschap of eerst in loonverband werkt, er is geen juiste weg. Het ondernemerschap moet vooral in je zitten. Je moet altijd je doelen en uitdagingen behartigen net of het je eigen onderneming is. Natuurlijk is ervaring belangrijk geweest voor me, het heeft gemaakt wie ik ben en waar ik sta vandaag. Toch is dit niet voor iedereen noodzakelijk om succesvol te zijn. Elke ondernemer moet dit zelf aanvoelen.

Wel vind ik dat ook werknemers in loonverband meer kansen zouden moeten kunnen krijgen om ‘ondernemend’ te zijn. Wie extra wil werken zou daarin niet mogen worden geremd. Er is nood aan meer ruimte en flexibiliteit voor innovatie en ondernemerschap. Momenteel is de sociale wetgeving erg beschermend. Ze stimuleert de nieuwe generatie niet voldoende om iets extra te doen, en maakt het sommigen zelfs moeilijk om iets uit te bouwen.

Welke zijn de grootste uitdagingen voor startende ondernemers, en hoe moeten ze hier volgens u mee omgaan?

Een eerste grote uitdaging is om steeds met je beide voeten op de grond te blijven, en dus realistisch te zijn. Ondernemen mag niet puur om winstbejag gaan, want dan hou je het niet lang vol. Het is belangrijk dat je er plezier in hebt en iedere dag weer vol zin voor ondernemen aanvangt. Zo sta je steeds paraat als nieuwe uitdagingen en opportuniteiten zich voordoen.

Als ondernemer denk en handel je voor jezelf, en dus kan het soms eenzaam zijn. Daarom is het belangrijk om een sterk netwerk uit te bouwen én te onderhouden. Zonder dat beteken je als ondernemer niets. Blaas dus nooit zomaar bruggen op en probeer altijd contact te houden met de personen in je netwerk, zowel op professioneel vlak als in je vrije tijd.

En dat netwerk kan je dankzij sociale media trouwens zowel offline als online uitbouwen. Voor beiden gelden immers dezelfde regels van ‘leven en laten leven’ en ‘geven en krijgen’. Het nieuwe ondernemerschap draait niet langer om het klassieke ‘geven en nemen’. Doe niets omdat je ook automatisch iets in ruil verwacht. Als je iets spontaan krijgt, dan is dat veel waardevoller. Zo zal ik nooit vrienden of andere personen in mijn netwerk proberen te overtuigen om klant te worden. Als ze overtuigd zijn van de meerwaarde en kwaliteit, dan zullen ze zichzelf wel klant maken. Als dit goed zit, zullen je bestaande klanten trouwens jouw beste ambassadeurs worden en vervolgens zelf nieuwe klanten voor jou overtuigen.

Hoe maakt u zo’n ambassadeurs van uw klanten?

Eerst en vooral moeten je product en productverhaal op punt staan. Daarvoor moet je je in de plaats van je klanten stellen, en een product creëren dat je zelf zou willen gebruiken en waarvan je zelf tevreden zou zijn. Vervolgens moet je regelmatig aftoetsmomenten inlassen om te testen wat beter kan, en welke aanpassingen een meerwaarde zou kunnen betekenen voor je klanten. Blijf ook trouw aan je product en productverhaal, en durf in functie daarvan af en toe ook nee zeggen als een aanbod niet past binnen je verhaal. Met de juiste focus bereik je veel meer omdat je dan ergens voor staat en je klanten dat herkennen.

Wat is uw visie op het veranderende ondernemerslandschap?

Het ondernemerslandschap zal sterk veranderen, denk maar aan de sterke opkomst van de sharing economie in het buitenland. De overbescherming in ons land tegen innoverende bedrijven zoals Uber en Airbnb zorgt ervoor dat modern ondernemen vaak de kop wordt ingedrukt, en dat is onhoudbaar. De wereld verandert, en dus ook de manier van ondernemen. Een gevestigde ondernemer die 20 jaar geleden zijn bedrijf succesvol wist uit te bouwen, zou dat vandaag niet meer op dezelfde manier kunnen doen. Het nieuwe ondernemen gaat meer dan ooit om samenwerken, en dan komen we opnieuw bij een eerder punt dat ik aanhaalde, namelijk het belang van een netwerk.

Omwille van het toenemende belang van vooral het online netwerk, lijkt het me belangrijk dat jongeren vanuit het onderwijs verstandig leren omgaan met hun gedrag op sociale media. Wat je online doet of zegt, kan snel rondgaan en later in je carrière opnieuw opduiken en zich tegen je keren. Je moet hier als jongere, en vooral als jonge ondernemer, zeer omzichtig mee omgaan. Dit is een evolutie die een sterke invloed heeft op de maatschappij én op de manier waarop in de toekomst zal worden ondernomen. Transparantie en waarachtigheid worden belangrijker dan ooit. De nieuwe generatie ondernemers kan zich niet langer verstoppen achter een dure marketingcampagne. Wat je aan je klanten belooft, dat moet je ook doen. Ondernemers zullen nog dichter bij hun klanten komen te staan.

Heeft u nog een laatste raad voor de jonge ondernemers?

Zoek indien mogelijk een mentor. Iemand met ervaring in het ondernemen en die van buitenaf objectief naar jouw zaken kijkt, kan een enorme steun betekenen voor een startende ondernemer. Een ervaren rot kent namelijk de vele valkuilen en zal jouw verhaal op een andere manier benaderen om zo waardevolle input en verhelderende inzichten te geven. Opnieuw komen we daar dus bij het belang van een netwerk en het idee van ‘geven en krijgen’, en in dit geval het samenwerken tussen de oude en nieuwe generaties van ondernemers. Ervaring én jong innoverend talent gecombineerd, dat geeft een magische formule voor succes.