Uit de recente M&A-Barometer blijkt zelfs dat de vraag het aanbod overstijgt en dat de piek nog lang niet is bereikt. Die trend wordt gestimuleerd door een gemakkelijke en goedkope toegang tot financiering en meer beschikbare middelen bij investeringsmaatschappijen. Geld is bovendien relatief goedkoop door de aanhoudende lage rente en deze stimuleert op zijn beurt de interesse van familiale fondsen, vermogende individuen en buitenlandse investeringsmaatschappijen in Belgische middelgrote ondernemingen. Daarnaast gaat het na de zware financiële crisis weer de goede richting uit met de solvabiliteit en rendabiliteit van veel KMO’s en staan deze klaar om hun ‘oorlogskas’ aan te wenden voor nieuwe investeringen. De optelsom van al die factoren verklaart de positieve klim op de overnamemarkt, zowel langs kopers- als verkoperszijde.

Strategisch momentum

Een minder valutagedreven en niet te onderschatten factor is de vergrijzing van onze bevolking, dus ook van onze ondernemers. Met als logisch gevolg dat de vraag naar de overdracht of de overname zich urgenter stelt. Trouwens, almaar minder bedrijfsleiders willen (of kunnen) hun kinderen tot opvolging dwingen en kijken dus buiten de familiegrenzen. Aangezien België bij uitstek een KMO-land is dat vooral steunt op de kracht van familiebedrijven, staat ons land het komende decennium een ingrijpende golf van bedrijfsovernames te wachten.

Een fusie of overname is een belangrijk strategisch momentum en biedt behalve continuïteit tal van andere opportuniteiten voor bedrijven. Het is een veel toegepaste strategie om aan geografische expansie te doen, nieuwe handelsactiviteiten te ontwikkelen, nieuwe technologie te verwerven, betere aankoopvoorwaarden te creëren, het klantenbestand te vergroten, zich te wapenen tegen concurrenten of die gewoon over te nemen. Investeringsfondsen op hun beurt mikken vooral op het verhogen van inkomsten en winst (buy-and-build).

Evenwicht

Ook voor mijn eigen bedrijvengroep, Sioen Industries, zijn overnames (soms) een snelle weg naar groei. Zo namen we onlangs nog het Duitse Dimension-Polyant over, de marktleider in de productie van geavanceerd zeildoek - onze grootste overname ooit sinds we in 1996 naar de beurs gingen. Nadat we onze obligatielening hadden terugbetaald, was er ademruimte om op overnames te jagen. Vergis u niet, niet enkel overnames zijn zaligmakend voor het groeipad, we blijven tegelijk zoeken naar organische groei. Het is een continue opdracht om een gezond evenwicht te vinden - en te behouden - tussen de eigen financiële draagkracht, risico-acceptatie en het conjuncturele klimaat.

Blijf voorzichtig

Een gouden tip? Blijf op uw hoede! Transacties in een piekende M&A-markt zijn doorgaans minder rendabel. Ze worden vaak gedreven door overmoed en kuddegedrag. Bovendien is het nog maar de vraag of de trend zich zal voortzetten. De aanhoudend negatieve rentes en de op til zijnde hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting kunnen een belangrijke impact hebben op de waarderingsratio's en de financieringsstructuur bij veel bedrijven. Daarbij komt nog de toenemende onzekerheid over de regelgeving en de belastingwetgeving. Het is dus zaak om niet overmoedig te worden.