De familie kan de controle over het bedrijf behouden maar de rol van CEO toevertrouwen aan een externe manager. Op die manier garandeert men de continuïteit en het familiale karakter van het bedrijf.

 

Complementariteit en gelijke waarden
 

Het is belangrijk dat de kennis en vaardigheden van een niet-familiale manager complementair zijn aan die van de familie. Op die manier voegt hij of zij immers iets toe dat men zelf nog niet heeft. Daarnaast is het wel belangrijk dat er een match is met de externe manager op het vlak van de waarden. Ieder familiebedrijf heeft immers een sterk waardepatroon. Een slechte match van waarden zal dus resulteren in een zeer moeizaam traject.

 

Wederzijdse opbouw van vertrouwen
 

Een wederzijdse opbouw van vertrouwen is vaak doorslaggevend voor het succes van een externe manager. Het komt erop aan om binnen het spanningsveld een evenwicht te zoeken door elkaar eerst af te tasten en het vertrouwen vervolgens vanuit gedrag, waarden en resultaten te laten groeien. Communicatie is hierbij zeer belangrijk. Alles moet ten allen tijde bespreekbaar zijn en beide partijen dienen zich constructief en lerend op te stellen.

Uiteraard zijn er heel wat emoties verbonden aan zo’n traject, want het is nu eenmaal niet eenvoudig voor een eigenaar om het bedrijf dat hij gedurende zo veel jaren heeft opgebouwd plots los te laten.

 

‘Vrouwelijk leiderschap’ kan het verschil maken
 

Veel eigenschappen die nodig zijn voor een succesvolle transitie worden vaak bestempeld als typisch vrouwelijk. Vrouwen beschikken doorgaans bv. over meer emotionele intelligentie, waardoor ze beter in staat om evenwicht te brengen, relaties op te bouwen en zich in te leven. Bovendien weten ze vaak nederigheid en daadkracht te combineren, wat absoluut noodzakelijk is voor het succes van een niet-familiale manager.

 

Naar een verdere professionalisering
 

Een goede externe bedrijfsleider zorgt vaak voor een verdere professionalisering van het familiebedrijf. Met zijn of haar managementervaring en een externe kijk op de zaken kan zo’n manager het bedrijf op bepaalde domeinen (processen, structuren, rapportering,…) immers verder optimaliseren, zodat de financiële resultaten op termijn verder kunnen stijgen en de competitiviteit van het bedrijf verzekerd is.