Myriam Colle & Gert Eeraerts

Wat is ‘Groep Mechelen’ en wat is het doel van deze samenwerking?

Myriam: “Groep Mechelen is een samensmelting tussen de stad Mechelen en het Sociaal Huis. Ons doel is om via schaalvergroting de ondersteunende diensten efficiënter te organiseren en via ons programma ‘talent aan het werk’ de loopbaankansen van de medewerkers te maximaliseren.”

Gert: “Bovendien hebben we het sociale beleid dat klassiek in handen was van het OCMW nu op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Op die manier kunnen we het meer aandacht geven en beter afstemmen met de sociale thema’s die reeds onder de bevoegdheden van de stad vielen. Ook andere diensten zoals politie, de regionale werking en vzw’s worden betrokken bij de groep om samen te bouwen aan Mechelen.”

Op basis van welke verdiensten mocht Groep Mechelen deze award ontvangen?

Myriam: “Onze sterke troef is dat we onze samenwerking niet enkel beperken tot overheidsorganisaties. We zoeken steeds naar synergieën met private partners, onderwijsinstellingen en het middenveld. Bovendien kozen we er bewust voor om niet gewoon het beste van de stadsdiensten en het Sociale Huis te combineren. We hebben werkelijk alles in vraag gesteld en zijn van een blanco blad gestart om zo een organisatie van de toekomst te kunnen creëren, gebaseerd op twaalf organisatieprincipes zoals een open organisatie, een vlakke organisatiestructuur,...”

Gert: “Verder onderscheiden we ons op vlak van innovatie. Het aantal innovatieprojecten waaraan we deelnemen is haast eindeloos. En ook qua wendbaarheid profileerden we ons zeer sterk. Overheidsorganisaties dienen zich immers aan te passen aan een continu wijzigende context.”

Welke rol speelt diversiteit bij Groep Mechelen?

Gert: “Mechelen is een stad die zeer divers is samengesteld. Maar liefst 30 procent van de Mechelaars is van buitenlandse origine. We trachten daarom iedereen te verenigen en te focussen op wat iedereen bindt. Hierbij is er een zeer goede samenwerking tussen het politieke niveau en de verschillende actoren op het terrein. Het zijn uiteindelijk al die partners die het politieke discours in de realiteit moeten omzetten. Bovendien gaan we ook diversiteit binnen het politiecorps niet uit de weg en zetten we volop in op een kwalitatieve opvang en integratie van vluchtelingen.”

Myriam: “Onze aanpak is doeltreffend in die zin dat we een inclusief Mechelen als een horizontale doelstelling over onze hele organisatie hebben doorgetrokken. Iedereen binnen de groep is er zeer actief mee bezig.”