Herman Konings, trendwatcher

Vlaanderens sterkte zit voor een groot deel in zijn uitgebreid transportnetwerk. De havens blijven groeien - zelfs in economisch onstabiele tijden - en er wordt steeds meer vervoerd vanuit die havens. Vlaanderen is geografisch namelijk heel interessant voor de belangrijke handelsmarkten Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Benelux zelf. We beschikken ook over een sterk uitgebouwd netwerk van binnenvaartwegen die naar de toekomst toe economischer én ecologischer worden. Tegen 2030 moet deze binnenvaart met 63% toenemen, wat voor een groei in het aantal jobs zal zorgen en een positieve impact op de economische activiteiten zal hebben. Bovendien zal er steeds meer gebruik gemaakt worden van slimme systemen, vooral om het laden en lossen te vergemakkelijken.

Infrastructuur

Ook onze wegeninfrastructuur zal verbeteren. Waar we bijvoorbeeld op in zullen zetten, is het systeem van ‘connected trucks’: colonnes van vrachtwagens die met elkaar in contact staan en op zichzelf kunnen rijden. Zo zullen er veel minder files zijn op de Vlaamse wegen. Tegen 2020 zullen we bovendien onze auto’s met elkaar delen in de stad, zoals we nu al met de fietsen doen. En rond 2050 zullen we over volledig autonome auto’s beschikken!

Onderwijs

Door al deze digitalisering zullen we ons in de toekomst wel moeten omscholen. Het zal dan bijvoorbeeld niet meer interessant zijn om vrachtwagenchauffeur te worden, maar je kan die vrachtwagens wel gaan begeleiden als verkeersleider. Verder verwacht ik dat er binnen enkele jaren in Vlaanderen aan samengevoegde intelligentie-ontwikkeling gedaan zal worden: kinderen zullen vanop jonge leeftijd al leren programmeren. Het ‘Internet of Things’ is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zal een prominente plaats innemen in het onderwijs.

Healthcare

Zorg op afstand wordt de norm, waarbij dokters vanuit medische hubs patiënten monitoren aan de hand van zelfbecijferingstechnologie die geïntegreerd kan worden in patiënten hun huis, kleding, smartphone, enz. Zo zal je toilet bijvoorbeeld iedere ochtend je ochtendplas kunnen analyseren en die resultaten doorsturen naar die hub. Dokters beslissen dan vanop afstand of het nodig is om een verpleegkundige te sturen. Deze verpleegkundigen moeten zo minder inzetten op ‘banale’ metingen, en hebben meer tijd om te praten met de patiënt en ruimte te geven aan diens emotionele ontwikkeling.

Ondernemen

Ook op vlak van ondernemerschap mogen wij Vlamingen trots op zijn op onszelf. Mijn boodschap voor ondernemers? Bouw een kathedraalvisie uit. Wanneer kathedralen vroeger besteld werden bij architecten en bouwheren, wisten diegenen die de kathedraal bestelden al dat noch zijzelf, noch kun kinderen, achterkleinkinderen of achter-achterkleinkinderen aanwezig zouden zijn op de launch party van de kathedraal. Wat ik dus wil zeggen: durf investeren op langetermijnwinsten. Focus niet op what happens next, maar op what happens after what comes next.