Voor deze bedrijven kunnen innovatieve discussietools een oplossing zijn. Joanne Celens van Synthetron verduidelijkt.

Nood om slim te luisteren

“De bedrijfswereld verandert steeds sneller en er ontstaan nieuwe vormen van open organisaties waarin werknemers vragen om meer te worden betrokken. Bedrijven moeten dus steeds sneller kunnen schakelen om bij te blijven en hun medewerkers betrokken en gemotiveerd houden”, opent Celens.

“Ze willen de vinger aan de pols houden bij een verandering of een nieuwe strategie, begrijpen wat zorgt voor meer betrokkenheid en slagkracht, en nieuwe inzichten naar boven halen. Klassieke enquêtes volstaan niet meer, en dus is het belangrijk om ‘slim te luisteren’.”

Crowdsourcen via anonieme online dialoog

Celens: “Daarom hebben we een online dialoogplatform ontwikkeld waarop werknemers van eender waar kunnen inloggen en samen participeren, één uur lang in een directe geschreven dialoog.  Voor hen is dit vooral een leuke oefening, terwijl het voor het management een schat aan inzichten genereert. Grote groepen kunnen rond een paar kernthema’s ideeën uitwisselen en evalueren in een anonieme en veilige omgeving. Zo worden sterke inzichten onderling verder gedeeld en komen we tot een shortlist van de belangrijkste ideeën."

Slimme inzichten

“Op basis van dat resultaat en onze analyse methodes kunnen we achteraf samen met het management bespreken wat de uitkomst betekent, welke veranderingskrachten spelen, hoe best wordt gecommuniceerd en welke acties kunnen worden ondernomen. Natuurlijk is het belangrijk om dit terug te koppelen naar de deelnemers, want daarmee motiveer en betrek je ze verder”, besluit Celens.