Toenemende digitalisering

“De globalisering en toenemende digitalisering zijn dé grote ontwikkelingen van deze tijd die ingrijpen op onze arbeidsmarkt. Sommige sectoren zullen daar meteen goed bij varen terwijl andere het moeilijker zullen hebben zich aan te passen. De mate waarin we ons aanpassen en inspelen op deze uitdagingen zal ons succes bepalen. Om zoveel mogelijk mensen en bedrijven de vruchten van de vooruitgang te laten plukken zijn de juiste investeringen nodig. We moeten ervoor zorgen dat de vaardigheden van onze werknemers mee evolueren met de noden van de arbeidsmarkt, met digitale skills op kop. De kern van mijn ‘Europese Vaardighedenagenda’ is dan ook investeren in de vaardigheden van mensen. We willen de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de economie en samenleving bevorderen door gerichte hervormingen door te voeren in het onderwijs, en te investeren in het opleiden en herscholen van de werknemers. Het klinkt paradoxaal: om te bewaren wat we hebben, zullen we moeten veranderen.”

Aangepaste sociale wetgeving

“Willen we alle werknemers de nodige, stevige sociale bescherming bieden, moeten we ook onze sociale wetgeving mee doen evolueren. Dat is de opzet van de ‘Europese Pijler van Sociale Rechten’. Dit initiatief doelt op een grootschalige update van ons Europees sociaal model aan de realiteit van de 21e eeuw.”

We moeten ervoor zorgen dat de vaardigheden van onze werknemers mee evolueren met de noden van de arbeidsmarkt

Groeiende werkgelegenheid

“Er zijn heel wat factoren die de Europese economie beïnvloeden. Wat de Brexit betreft bijvoorbeeld, is het nog te vroeg om de gevolgen op langere termijn te beoordelen. De impact zal grotendeels afhangen van de toekomstige samenwerking tussen het VK en de rest van de EU. In ieder geval wijzen onze recente economische prognoses op het vooruitzicht van een bescheiden economische groei en een groeiende werkgelegenheid in heel Europa. Deze werkgelegenheid is trouwens nog nooit zo hoog geweest sinds het hoogtepunt van de crisis. In Europa zijn er 8 miljoen nieuwe jobs bij sinds het hoogtepunt van de crisis in 2013. Ook in België neemt het aantal nieuwe vacatures toe. Europa blijft volop investeren, ook in zijn menselijk kapitaal. Via het ‘Europees Sociaal Fonds’ investeren we  86 miljard in mensen de komende 7 jaar.”