“Bij EASI trachten we in de eerste plaats te beantwoorden aan de universele menselijke behoefte ‘geluk’. Om geluk te creëren op de werkvloer moet je als bedrijf voldoen aan vijf voorwaarden: erkenning, autonomie en vrijheid, transparantie, uitdagingen en liefde. Indien je als werkgever hierin slaagt, zal je er ook de vruchten van kunnen plukken. Wanneer mensen gelukkig zijn, zullen ze streven naar excellentie. Dat zorgt voor betere prestaties en meer innovatie binnen het bedrijf. Bovendien creëert het een uitzonderlijke teamgeest waarbij men elkaar echt versterkt”, opent Curaba.

“Geluk op de werkvloer zorgt voor een opwaartse spiraal voor het hele bedrijf. Wij zijn hiervan het beste bewijs: we wonnen maar liefst tweemaal de prijs voor ‘Best Workplace’. Eén keer iets winnen is goed, maar twee keer op rij iets winnen, is opmerkelijk. Bovendien draagt het bij aan onze economische prestaties en een sterke groei. Dit jaar gaan we zelfs van 150 naar 200 werknemers. We zoeken dus nog gemotiveerde en ambitieuze mensen om meer knappe projecten zoals bijvoorbeeld de ‘Red Devils App’ uit te werken.”

Erkenning

Curaba: “Iedereen heeft behoefte aan erkenning voor zijn werk. Dit kan gebeuren door mensen simpelweg te bedanken of een compliment te geven voor goede prestaties. Wijzelf doen dit permanent, en dat geeft vertrouwen en kracht aan diegene die het ontvangt. We organiseren jaarlijks zelfs een awardceremonie om onze uitblinkers te belonen.”

“Bovendien nemen wij geen externe managers aan in ons bedrijf. Dat zou immers betekenen dat we vinden dat onze eigen medewerkers niet capabel genoeg zijn om de functie uit te oefenen, of dat we niet genoeg vertrouwen in hen hebben. Door onze mensen intern te laten doorgroeien en bijleren, geven we hen bovendien een perspectief.”

Autonomie en vrijheid

“Mensen werken graag autonoom en vrij, en tonen graag dat ze op zichzelf goed werk kunnen leveren. Te veel controle willen uitoefenen als werkgever is achterhaald. Je moet verantwoordelijkheid geven en hen zichzelf laten bewijzen. Ikzelf verliet ooit een bedrijf door deze reden, ondanks het feit dat ik er kon doorgroeien tot algemeen directeur van de lokale zetel. Het moederbedrijf wilde gewoonweg te veel zaken zelf in handen houden”, aldus Curaba.

Transparantie

“Als je als werknemer voor een bedrijf werkt, wil je ook geïnformeerd worden over wat er gebeurt en staat te gebeuren. Welke projecten worden er uitgerold? Zijn de resultaten goed of slecht? Indien hierover niet voldoende wordt gecommuniceerd, ontstaat er na verloop van tijd een zeker wantrouwen bij de werknemers, wat zorgt voor een neerwaartse spiraal voor het bedrijf zelf.”

Uitdagingen

Curaba: “Mensen houden van uitdagingen. We zijn allemaal wel wat competitief. Ofwel willen we iets winnen, ofwel willen we iets bewonderingswaardig realiseren. Zonder uitdagingen verliezen we onze motivatie om beter te doen. We trachten onze medewerkers dus steeds opnieuw uit te dagen, soms zelfs met haast gekke en onhaalbare doelen. Het gaat erom dat mensen niet naar het werk komen om te werken, maar om een missie te volbrengen.”

Liefde

“Als bedrijfsleider en als manager voel ik een soort van ‘ouderlijke liefde’ voor mijn medewerkers. Ik heb het goed voor met hen, respecteer hen en ben oprecht fier als ze goed presteren. Het feit dat ik mijn bedrijf leid zoals een familie wordt ook aangevoeld door mijn medewerkers. Het maakt onze band zeer authentiek en zorgt ervoor dat we samen veel kunnen bereiken.”

Vijf pijlers voor een succesvol bedrijf

“Geluk is echter maar één van de vijf pijlers op basis waarvan een bedrijf performant en succesvol kan zijn. Ook een goede organisatie, een deelcultuur, de juiste waarden en inspanning zijn onontbeerlijk”, legt Curaba uit.

Organisatie

“Hoewel we onze medewerkers een zekere vrijheid en autonomie geven, zijn we toch ook een zeer georganiseerd bedrijf. We zijn dus geen bedrijf waar iedereen op hetzelfde niveau staat. We hebben wel degelijk managers en verschillende hiërarchieën. Desondanks beschouwen we iedereen, op welk niveau ook, als evenwaardig. Er zijn ook de noodzakelijke regels en procedures, maar die worden wel door de medewerkers zelf opgesteld en verbeterd. Een goede organisatie zorgt niet enkel voor meer efficiëntie, mensen hebben dat ook nodig om goed te kunnen functioneren.”

Deelcultuur

“Delen is een zeer belangrijk begrip binnen ons bedrijf. We onderscheiden twee types. Enerzijds delen we kennis onder elkaar. Iedereen helpt iedereen. Een optimale samenwerking staat centraal in alles wat we doen. Anderzijds hebben we maar liefst 20 aandeelhouders in ons bedrijf. Dat worden er binnenkort zelfs 40. Door het aandeelhouderschap open te stellen voor onze medewerkers, en de successen dus te delen, betrekken en motiveren we hen nog meer. Het zorgt voor het perfecte win-winmodel waarbij we werkelijk kunnen spreken van ‘ons’ bedrijf en waarbij medewerkers niet snel geneigd zijn om het bedrijf te verlaten”, zo zegt Curaba.

Waarden

“Hoewel onze medewerkers goed verdienen, komen ze toch niet puur werken voor het geld. Ze komen om geluk te vinden, om samen te zijn met gelijkgestemden, om respect te geven en te krijgen, voor een positieve werksfeer, enz. Dat zijn slechts enkele van de waarden die we als zeer belangrijk beschouwen. We rekruteren onze medewerkers trouwens ook op basis van zulke waarden. Competenties alleen volstaan niet.”

Inspanning

“Een laatste en ook logische basispilaar voor een succesvol bedrijf is inspanning. Wanneer het nodig is, verwachten we van onze medewerkers dat ze ook zelf het initiatief nemen om een extra inspanning te doen. Ze moeten dit zelf aanvoelen en doen omdat ze een missie willen volbrengen, zonder dat het van bovenaf moet worden opgelegd”, besluit Curaba.