Gesprek met Olivier Mozer, Managing Director bij Mozer.
 

Wat zijn de grootste uitdagingen bij de verhuis van een bedrijf?
 

“De organisatie. Er komt immers een immense voorbereiding bij kijken, zeker wanneer men verhuist naar een kantoor dat een volledig andere structuur heeft (bijvoorbeeld een open space zonder vaste werkplekken). Ook de uitvoering en communicatie met alle betrokken werknemers van het bedrijf vergen een doordachte aanpak. Daarnaast zijn er nog alle onverwachte zaken die haast bij iedere verhuis komen kijken.”

 

Hoe bereidt men zich best voor?
 

“Allereerst voeren we een voorbereidende studie uit. Daarbij zal onze verkoper samen met de teamleider – die ook verantwoordelijk is voor de rest van de verhuis – een volledige analyse maken van wat er dient te gebeuren op het vlak van voorbereiding en communicatie. Ook de voorbereidingen die de klant zelf dient te treffen voor de verhuis worden dan op een rij gezet. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het volume van de te verhuizen spullen, kunnen we dan een exacte procedure en planning afspreken.

 

Werkt u volgens een vaste structuur? Of is het steeds weer maatwerk?
 

De grootste uitdaging bij de verhuis van een bedrijf is de organisatie ervan.

“We hebben wel standaard procedures, maar moeten ons voor iedere klant toch ook steeds weer aanpassen aan diens verwachtingen. Het kan voorvallen dat de klant een zeer groot volume op één weekend wil verhuizen. In dat geval moeten we onze capaciteit uitbreiden, zodat we dat volume ook binnen de vooropgestelde deadline verwerkt krijgen. Veel klanten vragen ons ook om met hen mee te denken over bepaalde uitdagingen die ze hebben. Anderen zitten met enorm veel vragen omdat ze geen ervaring hebben met de organisatie van zulke verhuizingen.”

“Een veel gestelde vraag gaat over wat er dient te gebeuren met het meubilair dat niet mee verhuist. Sommigen proberen om het te verkopen. Wanneer dat dan niet lukt tegen de verhuisdatum, dan moet er een andere oplossing worden gevonden. Soms ligt die oplossing bij een opkoper of een goed doel. Hier kan Mozer dankzij zijn vaste partners ook een oplossing voor aanbieden.”

 

Op welke manier moeten de medewerkers worden betrokken?
 

Meestal komt het er voor de klant op aan om duidelijke en strenge richtlijnen te geven aan zijn medewerkers.

“Meestal komt het er voor de klant op aan om duidelijke en strenge richtlijnen te geven aan zijn medewerkers. Het is net door teveel vrijheid te geven, dat het vaak misloopt. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt wie wel of niet dient in te pakken, dan kunnen er problemen ontstaan.”

“Een ander voorbeeld is om de medewerkers de vrijheid te geven om zelf het niet verhuisde meubilair op te kopen. Vaak betekent dit dat een aantal meubels op het laatste moment toch niet opgekocht worden omdat de medewerker de verhuis hiervan onderschat heeft. Om die reden hebben wij onze procedures waar we doorheen de verhuis aan vasthouden. Zo kunnen we een optimale organisatie garanderen.”

 

Wat met de technische infrastructuur?
 

“Als extra meerwaarde kunnen we klanten volledig ontzorgen voor wat betreft de verhuizing en/of installatie van technische infrastructuur. Het gaat dan over IT-infrastructuur, medische apparaten, labo-toestellen, bankautomaten,... Wat dat betreft kan Mozer Belux rekenen op de gespecialiseerde techniekers van zijn high-tech divisie Mozer Technologies, die gespecialiseerd is in transporten en installaties van high-tech materiaal. Hiermee differentieert Mozer zich van de andere verhuizers op de Belgische markt.”