Zo kan de werkgever blijven monitoren dat mensen binnen bepaalde afgesproken tijdstippen toekomen en vertrekken op hun werk. Tijdsregistratie bestond reeds voor arbeiders, maar vindt nu ook steeds meer ingang bij bedienden.

Zeker grote bedrijven zoeken naar een zekere automatisatie voor het bijhouden van alle gewerkte uren, overuren en afwezigheden. Zij hebben bovendien nood aan een elektronisch platform voor het aanvragen van vakantiedagen en opleidingen mét goedkeuring van het diensthoofd. Het is op die manier dus niet meer zozeer een taak van de HR-afdeling. Het kan worden gedecentraliseerd naar de afdelingsverantwoordelijke.

Oplossingen aangepast op maat van het bedrijf

Er bestaan softwarematige oplossingen die verder op maat kunnen worden geparametriseerd naar het type CAO van het bedrijf. In dat laatste worden dan alle uurroosterregelingen uitgewerkt. Vervolgens gebeurt er een datacaptatie van die uren naar de softwaretool. Hiervoor gebruikt men doorgaans een klassieke prikklok met bijvoorbeeld badges en vingerafdrukken, maar het kan ook via een virtuele prikklok waarbij men via zijn pc en een webbrowser zelf in- en uitcheckt. Er bestaan zelfs mobiele versies die mensen toelaten om zich via de smartphone en een app aan- en afwezig te melden, met geolokalisatie. Al deze oplossingen kunnen een interface op maat krijgen en gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het sociaal secretariaat of een ERP-systeem.

België is koploper in tijdsregistratie

België is alvast een koploper voor wat betreft tijdsregistratie. We staan op het niveau van automatisatie verder dan onze buurlanden. Een verklaring hiervoor kunnen we vinden in onze CAO’s die vaak veel complexer zijn dan bij bedrijven in onze buurlanden. Onze wetgeving is immers ook complexer. Daarnaast zijn in België sociale secretariaten veel meer ingeburgerd dan in andere landen.

Noden én mogelijkheden nemen toe

De technologie rond tijdsregistratie evolueert en zal blijven evolueren. Zo bestaan er sinds kort zelfs badgeterminals die volledig communicatief zijn. Via een groot aanraakscherm kunnen vanuit de HR gepersonaliseerde boodschappen worden verstuurd naar werknemers die zich ’s ochtends aanmelden.

Sommigen beweren dat de focus in de toekomst vooral zal liggen op de resultaten, en niet meer op het aantal gewerkte uren. Toch zal het aantal gepresteerde uren op een meer automatische manier moeten worden geregistreerd, zeker wanneer er flexibeler kan worden gewerkt en de sociale controle op de werkvloer voor een stuk wegvalt.