Hoe komt het dat vrouwen nog steeds minder doorgroeien naar het niveau van senior management?

Marleen Van Den Bergh, director business applications bij Umicore: “Voor een stuk heeft dit te maken met het fameuze glazen plafond. Dit is zeer subtiel en heeft naar onze ervaring met verschillende zaken te maken. Vrouwen worden niet echt bewust gediscrimineerd om door te groeien naar senior management, maar moeten wel op een andere manier worden gestimuleerd om actief na te denken over hun eigen carrière, te zoeken naar opportuniteiten, en daar dan ook echt op te reageren. Ook op het vlak van netwerken is nog verbetering mogelijk, want vrouwen voelen zich hier van nature minder comfortabel bij.”

 

Over het algemeen zijn vrouwen eerder gefocust op het
goed uitvoeren van hun job en de werking van hun team,
zodat de kwaliteit van het werk goed is.

 

“Een gelijkaardige drempel is dat vrouwen zichzelf minder snel in de spotlight zetten. Over het algemeen zijn vrouwen eerder gefocust op het goed uitvoeren van hun job en de werking van hun team, zodat de kwaliteit van het werk goed is. Dit maakt dat ze minder snel aandacht hebben voor hun eigen carrière en voor zelfpromotie. Ook hebben vrouwen vaak onterecht het idee dat ze gelimiteerd zijn. Ze onderschatten hierdoor hun eigen capaciteiten.”

 

Hoe willen jullie hier via ‘Focus on Women’ verandering in brengen?

“Door vrouwen te laten spreken over deze drempels kunnen ze zich bewust worden dat ze hier niet alleen in staan. Met ons initiatief willen we de bewustwording hierrond vergroten, zowel bij vrouwen als bij mannen. Dat doen we door binnen Umicore een netwerk te creëren waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen rond deze thema’s. Ook stimuleren we hen om samen deel te nemen aan externe netwerken. Daarnaast hebben we een socialmediaplatform op poten gezet waar we artikels, boeken, quotes, enz. delen over genderdiversiteit en vrouwelijk leiderschap.”

“Binnen een grote organisatie met verschillende business units komen vrouwen elkaar niet noodzakelijk tegen. Via ons netwerk willen we hen daarom met elkaar verbinden. We zorgen voor een dynamiek waarbij vrouwen gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen om bepaalde zaken af te toetsen. Dit alles wordt alvast positief onthaald binnen het bedrijf, want het kadert ook binnen de objectieven van HR om vrouwen binnen alle departementen van het bedrijf te stimuleren om leidinggevende functies te bekleden.”