Cijfers
 

  • Tewerkstelling van uitzendkrachten stijgt

De tewerkstelling van uitzendkrachten blijft succesvol. In 2017 werd voor het vierde jaar op rij een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten genoteerd. Ook werd de kaap van 227 miljoen uur uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren.
 

  • Aantal arbeidsongevallen blijft onder controle

Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen rond de 40.
 

  • Preventie en bescherming op de werkplek werkt

Sinds het ontstaan van PI zijn de arbeidsomstandigheden voor de uitzendkrachten bij de werkgever sterk verbeterd. Van 2000 tot vandaag was er een daling van ruim 60% van arbeidsongevallen van uitzendkrachten. Sindsdien halveerde ook de ernst van de arbeidsongevallen.

Wat doet Preventie en Interim (PI)?

“Preventie en Interim is de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector in België. Onze taak is het verlagen van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten en het beschermen van hun gezondheid. Elk uitzendbureau in België sluit zich verplicht aan bij PI en stelt een verbindingspersoon aan die samen met onze adviseurs de veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten beschermt.”

 

Hoe de uitzendkracht beschermen bij de werkgever?

“Uitzendarbeid is een atypische arbeidsvorm waarbij telkens drie partners zijn betrokken: het uitzendbureau, de klant-gebruiker en de uitzendkracht. Maar hoe kan PI de uitzendkracht, tewerkgesteld bij een klant-gebruiker, beschermen? De wetgever heeft dit opgelost door het verplicht laten opmaken van werkpostfiches door de gebruiker.”

“Deze fiche is als het ware een staalkaart van de betrokken werkpost met een overzicht van alle risico’s en genomen preventiemaatregelen. Het principe van de welzijnswet is immers dat elke werkgever zijn werknemers (en dus ook tijdelijke uitzendkrachten) beschermt tegen arbeidsongevallen, beroepsziekten en psychosociale risico’s op de werkplek.”

 

Waar loopt het vaak mis?

“Normaal hebben ‘goede’ werkgevers voor iedere werkpost op voorhand een risicoanalyse gemaakt. Is dat zorgvuldig gebeurd, dan laat dit het uitzendbureau toe de juiste match te maken met een uitzendkracht. Bij een niet ingevulde werkpostfiche heeft het uitzendbureau de neiging om het in zijn plaats te doen. Dat is echter verboden bij wet. Bij half ingevulde werkpostfiches is het risico dat niet de uitzendkracht met de juiste ervaring wordt ingezet.”

Het principe van de welzijnswet is immers dat elke werkgever zijn werknemers (en dus ook tijdelijke uitzendkrachten) beschermt tegen arbeidsongevallen, beroepsziekten en psychosociale risico’s op de werkplek.

“De uitzendkantoren staan verplicht in voor de organisatie van het voorafgaand gezondheidsonderzoek van uitzendkrachten. Bij slecht ingevulde werkpostfiches komt ook de bescherming van de gezondheid van de uitzendkracht in het gedrang. De evaluatie van de medische geschiktheid van de uitzendkracht gebeurt immers op basis van de werkpostfiche.”

 

Wat doet Preventie en Interim om het aantal arbeidsongevallen te verminderen?

“Het zijn de uitzendkantoren die preventief moeten verifiëren of hun klanten alle regels inzake veiligheid en gezondheid respecteren. PI wil de uitzendsector daarom op een strategische manier sensibiliseren. Dat doen we door de verbindingspersonen allemaal dezelfde taal te laten spreken op het vlak van preventie en bescherming, en hen vanuit ons team gerichte adviezen te geven.”

“Daarnaast vinden uitzendkantoren en geïnteresseerde werkgevers alle mogelijke informatie over preventie en bescherming op onze website. Ook sturen we nieuwsbrieven uit, geven we opleidingen en organiseren we werkgroepen. Indien men dan toch nog vragen heeft, dan staat ons team steeds ter beschikking om die snel te beantwoorden.”