Wat houdt projectsourcing precies in?

We spreken over projectsourcing wanneer bedrijven een beroep doen op een kantoor om tijdelijke projecten in te vullen met specialisten. Ze doen dit enerzijds omdat het om een tijdelijke opdracht gaat, waarvoor het niet opportuun is om een vaste medewerker in dienst te nemen. Anderzijds gaat het meestal om een specialisatie of ervaring die ze zelf niet in huis hebben. Bedrijven zijn daarbij vaak op zoek naar ervaring. Zo hebben wij heel wat 50-plussers in dienst die de nodige maturiteit, stabiliteit en ervaring kunnen garanderen.

Merkt u een toename in de vraag naar dit soort van externe specialisten?

Echte specialisatieberoepen en ervaring zijn moeilijk te vinden. We kampen door de vergrijzing met een groot aantal mensen die met pensioen gaan. Dit staat in schril contrast met de relatief lage instroom van jonge krachten. Hierdoor zijn er heel wat – vooral technische - knelpuntvacatures die niet ingevuld raken. Een andere reden die door sommigen wordt aangehaald is dat bedrijven omwille van de huidige conjunctuur voorzichtiger zijn om mensen vast aan te werven.

Hoe staat het met projectsourcing in België, ten opzichte van onze buurlanden?

In Nederland is detachering een begrip. In België noemen we het liever projectsourcing omdat detachering hier teveel en onterecht gelinkt wordt aan goedkope buitenlandse werkkrachten. Sinds enkele jaren hebben we een nieuw en duidelijker wettelijk kader rond projectsourcing, dat beter omschrijft wat kan en wat niet kan.

Zo worden we als projectsourcing kantoor gecontroleerd op ons ‘werkgeverschap’. De mensen die wij in dienst hebben zijn dus effectief onze vaste werknemers en krijgen dezelfde rechten als een werknemer in een ander bedrijf. We betalen hen een vast loon uit, staan in voor hun verlofdagen, geven hen opleidingen,… Dit in tegenstelling tot een uitzendbureau.

Hoe ziet u de toekomst?

Veel hangt af van hoe de wetgever en sociale partners hier zullen naar kijken. De vraag van bedrijven naar dit soort van gespecialiseerde diensten zal in ieder geval enkel maar groeien. De grote uitdaging zal zijn om de juiste mensen te vinden om al deze vragen in te lossen. Bedrijven zullen bijgevolg meer open moeten staan voor anderstaligen die voldoen aan het gezochte profiel.