Er wordt steeds vaker van werknemers verwacht dat ze een proactieve, flexibele en creatieve invulling geven aan hun takenpakket. Maar hoe stimuleer je nu je werkkrachten om een extra beentje voor te zetten? Recent onderzoek heeft immers uitgewezen dat er meer nodig is dan enkel een goede verloning. We overlopen enkele mogelijkheden.

Creatieve verloning

Uit een onderzoek van de Harvard Business School bleek onlangs dat een hoog startloon of vooraf bepaalde bonussen niet altijd het gewenste effect hebben. Daarom is het raadzaam om een traditionele verloning te koppelen met bijvoorbeeld onverwachte bonussen bij goede individuele resultaten.

Dit toont een waardering voor specifiek geleverd werk. Een andere optie is de degelijke uitwerking van een cafetariaplan waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om zelf keuzes te maken in het voordelenpakket. De werknemer stelt zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samen, zoals hij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening.

Flexibel werken

Als motivator kan flexibel werken betekenen dat de werkkracht zelf verantwoordelijk wordt voor het indelen van de werkdag, waarbij een 9-to-5-mentaliteit de kop wordt ingedrukt. Bovendien kunnen werkkrachten worden gestimuleerd om ook buiten hun bevoegdheid uitdagingen aan te gaan en collega’s te ondersteunen wanneer nodig. Dit  stimuleert hen om niet enkel aandacht te hebben voor het eigenbelang en bevordert bovendien de teamgeest.

Inrichting van het kantoor

Ook de inrichting van de werkplaats kan een positief effect hebben op de prestaties van werknemers. Zo denken we aan voldoende licht en ruimte, maar ook ergonomisch kantoormeubilair dat een gezonde werkhouding bevordert. Daarnaast kunnen kleine investeringen zoals een kwalitatieve koffiemachine, planten en fun-elementen zoals een kickertafel in de cafetaria een extra motivator zijn.

Stimulerende werksfeer

Misschien nog dé belangrijkste motivator is een stimulerende werkomgeving. Dit kan uiteraard breed worden geïnterpreteerd. Een open communicatie en cultuur van kennisdeling zorgen ervoor dat iedereen zich eerlijk behandeld voelt en stimuleren iedere werknemer om mee te denken. Het is bovendien uiterst belangrijk om appreciatie te tonen voor goed uitgevoerd werk, aangezien inhoudelijke voldoening essentieel is voor langdurig gemotiveerd personeel.

Dit kan nog versterkt worden met support en tips, voldoende opleidingsmogelijkheden, uitdagingen en een uitzicht op promotiekansen. Met regelmatige teambuildings kan je het samenhorigheidsgevoel verhogen en een beter inzicht in elkaars persoonlijkheid en werk verwerven. En tot slot: zélf het goede voorbeeld geven is nog steeds de beste start.