“We onderscheiden vijf elementen op het werk waar de werkgever een impact op kan hebben en die objectief een gevaar kunnen betekenen. Iedere werkgever dient deze elementen voor zijn bedrijf te evalueren. Indien de evaluatie gunstig is, dan kan dit ervoor zorgen dat mensen tevreden en gemotiveerd zijn. Indien meerdere van deze elementen negatief zijn, dan is er een groter risico op psychosociale problemen”, zo zegt Haelterman.

1. Arbeidsinhoud

Dit heeft vooral te maken met de taken die iemand moet uitvoeren. Heeft men teveel of te weinig werk? Is het te complex of net te gemakkelijk? Moet men vaak met mensen samenwerken? Wordt men in zijn functie vaak geconfronteerd met negativiteit of agressie? Betreft het repetitief werk?

2. Arbeidsorganisatie

Twee jaar geleden werd dit element in de welzijnswetgeving opgenomen. Dit zorgde toen voor grote ongerustheid bij bedrijven omdat het werkelijk de kern van de organisatie betreft. Hoe is men georganiseerd? Op welke manier wil men zijn producten of diensten realiseren? Is het duidelijk voor de medewerkers wat er van hen verwacht wordt en waar hun verantwoordelijkheid stopt? Dit gaat over de taakverdeling, de hiërarchische structuur, de werkprocedures, een vast of steeds veranderend beleid waaraan men zich moet aanpassen, rolconflicten,…

3. Arbeidsrelaties

Dit betreft klassieke zaken zoals de verstandhouding met leidinggevenden en collega’s, de sfeer op de werkvloer, eventuele conflicten, of men vlot kan spreken met elkaar en elkaar ondersteunt,…

4. Arbeidsomstandigheden

Wanneer we het hebben over de arbeidsomstandigheden bedoelen we de fysieke omgevingsfactoren zoals het gebouw waarin men werkt, het bureau waarover men beschikt (een eigen bureau of gedeelde werkplekken), de verlichting en verluchting, de bureaustoel,…

5. Arbeidsvoorwaarden

Dit heeft te maken het arbeidscontract, of men gemakkelijk kan doorgroeien, de carrièremogelijkheden, de werkuren, mogelijke opleidingen, de verloning, de vakantieregeling,…