"Het is niet genoeg om als werkgever aan een moskee te staan om daar mogelijke kandidaten warm te krijgen. Een diversiteitstraining hier en een couscousavond daar, zal ook niet resulteren in een diverse instroom. Een bedrijf met een divers personeelsbestand geeft mensen met een handicap, holebi’s of mensen met een migratieachtergrond een plek. Dat begint bij de selectie en werving en wordt verankerd in het personeelsbeleid: zorg voor een bedrijfscultuur die mensen verenigt, geef werknemers de kans om hun eigen werkagenda te organiseren en laat mensen daarbij rekening houden met hun eigen kwaliteiten."

Werven en selecteren

"Als je meer mensen met een migratieachtergrond wil aannemen, toon dan op de website van de firma niet alleen foto’s van witte mensen met blonde lokken. Maak daarnaast de vacatures zo concreet mogelijk: wat moeten de kandidaten doen en wat moeten ze daarvoor kunnen? Op nietszeggende omschrijvingen als ‘competent en flexibel zijn’, knappen veel sollicitanten af."

"Als we jobomschrijvingen mogen geloven, zoeken veel werkgevers medewerkers die Nederlands spreken als moedertaal. Sollicitanten met een diverse achtergrond vallen hierdoor uit de boot. Splits taalvaardigheden daarom eerder op: bijvoorbeeld onberispelijk spreken in het Nederlands, terwijl er schriftelijk wel een foutje door de beugel kan. Publiceer je vacatures ook niet enkel in kranten en magazines, maar verspreid ze ook via sociale media en andere platformen die populair zijn bij werkzoekenden uit specifieke groepen."

Diversiteit inbedden

"Eenmaal er meer werknemers met een handicap of kleur aan boord zijn, moeten bedrijven die diversiteit verankeren. Hoe zorgen werkgevers ervoor dat hun werkvloer divers blijft? Dat kan door een bedrijfscultuur te stimuleren die de gelijkenissen en niet de onderlinge verschillen tussen collega’s benadrukt. Mohammed en Bart zijn naaste collega’s met een goede band, ook na de uren. Wat hen bindt? Ze werken voor hetzelfde bedrijf, daar zijn ze trots op en dát is wat ze met elkaar gemeen hebben. Bart staart zich niet blind op het feit dat zijn collega verschillende keer per dag bidt, net zoals het er voor Mohammed niet toe doet met wie Bart de lakens deelt."

Iedereen manager

"De trend om met flexibele teams te werken, wordt steeds populairder bij bedrijven. De organisatievorm is gestoeld op verantwoordelijkheden en niet op functies. Mijn medewerkster regelt haar werk op zo’n manier dat ze het tijdens de Ramadan rustiger aan kan doen, terwijl ik tijdens de schoolvakantie gas terugneem. Door collega’s manager te maken van hun eigen takenpakket speel je als werkgever in op de specifieke thuissituaties van een divers personeelsbestand."    

Elkaar aanvullen

"Daarnaast ligt er bewijs op tafel dat complementaire teams in bedrijven beter scoren. In vergelijking met andere medewerkers, kan Fatima het werk plannen in een vingerknip. Terwijl Oznür vlot en gemoedelijk omgaat met klanten - en zeker die met een Turkse achtergrond sneller verderhelpt - blijkt Niels met zijn visuele handicap moeiteloos zakelijke onderhandelingen naar zijn hand te zetten. Een collega vult aan wat bij de ander ontbreekt, zo zijn ze samen meer. Zo worden de uitdagingen van een divers personeelsbestand simpelweg de antwoorden die een werkgever kan geven op een superdiverse arbeidsmarkt."

Business case

"Diversiteit is een overtuigende businesscase. Hoe meer variatie op de werkvloer, hoe hoger de winstcijfers. Uit onderzoek blijkt dat consumenten vaker kiezen voor bedrijven die diversiteit waarderen en uitstralen. Er is steeds minder discussie over het feit dat bedrijven met diversiteit op de payroll innovatiever zijn en er beter in slagen om verschillende klantengroepen aan te spreken. En laat dat nu net de core business zijn van elke ondernemer."