Naar een positieve verscheidenheid

“Het is belangrijk dat bedrijven mensen beoordelen op basis van objectieve criteria en competenties”, aldus Maude Hodister. Door diversiteit een plaats te geven kunnen ze een positieve verscheidenheid creëren op de werkvloer. Bedrijven moeten kijken naar ieder individu als iemand die uit veel gelaagde identiteiten bestaat. Iedereen is anders, dus diversiteit is iets zeer ruim.

Vervolgens moeten bedrijven zoeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen verbindt. In plaats van te kijken naar de verschillen moeten ze dus focussen op wat men samen kan realiseren. Als iemand bekwaam en gemotiveerd is, zou het niet mogen uitmaken wat die persoon zijn achtergrond is.

Marina Fernhout: “Bedrijven moeten kansen creëren over de hele organisatie, en daarom moet goed worden uitgelegd aan mensen wat de voordelen zijn en wat ze er zelf aan hebben.” “Diversiteit vraagt om een cultuuromslag. Het is de samenhang van een visie rond diversiteit enerzijds en de praktische tools anderzijds die nodig zijn voor een succesvolle implementatie”, zegt Johan Weemaes.

Diversiteit heeft meerdere positieve effecten

Alona Lyubayeva: “Door inclusie voorop te stellen kan de focus op talent worden gelegd en kan een duurzame tewerkstelling worden aangeboden. Ieder heeft zijn eigen talenten, competenties, ritme, levensfase,… door hier flexibel mee om te gaan creëren bedrijven meteen ook ruimte voor het ‘anders zijn’.” Bij dat ‘nieuwe werken’ wordt vooral gekeken naar de resultaten die dienen te worden behaald. De manier waarop dat gebeurt wordt door de medewerker zelf bepaald. Dit creëert dan meteen ook ruimte voor jobcreatie en integratietrajecten.

Diversiteit zorgt niet enkel voor een beter gevoel bij de werknemers, het zorgt ook voor betere resultaten. “Dankzij verschillende visies en standpunten blijft een bedrijf bovendien alert en kan het zichzelf een spiegel voorhouden”, aldus Corinne Huybers. Dit vraagt dan uiteraard wel om een open cultuur waar rekening wordt gehouden met afwijkende meningen.

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is diversiteit voor sommige bedrijven zelfs een economische noodzaak. Bart Teuwen: Veel bedrijven erkennen het belang van diversiteit en weten dat het een positief effect heeft.” Door diverse meningen en inzichten komen ze vaak tot zeer creatieve oplossingen.

 

Lees het volledige debat hier