Topman Frank Van Massenhove stond ons te woord.

Op welke manier stimuleert uw kantoorinrichting innovatie?

Wij hebben gekozen voor een systeem waar niemand een eigen bureau heeft. Anderzijds wilden we ook geen open space. Door omgevingslawaai en visuele vervuiling kunnen mensen zich er immers moeilijk concentreren en daalt hun productiviteit.

We zijn gegaan voor een werkomgeving die naast functioneel ook aantrekkelijk en aangenaam is. We hebben onze medewerkers inspraak gegeven in hoe onze kantoren er moesten uitzien, zowel qua indeling als qua inkleding. Ook werd het geluid goed gedempt waardoor het omgevingslawaai wordt geminimaliseerd. Verder geven we onze mensen de mogelijkheid om van thuis uit te werken. Toch kiezen velen om op kantoor te werken omdat ze het hier aangenaam vinden.

Zorgt een aantrekkelijke kantoorruimte ook automatisch voor meer innovatie?

Het wil niet zeggen omdat je er innovatief uitziet, dat je het ook bent. Een innovatieve kantoorruimte moet ook kaderen in een globale, sterke en innovatieve bedrijfscultuur. Een hiërarchische cultuur waar medewerkers amper inspraak hebben zal allesbehalve zorgen voor innovatie. Je moet de ambitie van mensen maximaal naar boven halen, en dat kan enkel door als management alle nodige voorwaarden te scheppen.

Bovendien mag er niet te veel druk worden gezet om alsmaar meer en beter te presteren. Dit lijkt tegenstrijdig, maar rustige werknemers die ook tijd mogen verprutsen en toegang krijgen tot sociale media vinden sneller ideeën. Bovendien hebben ze zo meer tijd om die ideeën uit te wisselen met andere medewerkers of zelfs externen.

“Je moet de ambitie van mensen maximaal naar boven halen, en dat kan enkel door als management alle nodige voorwaarden te scheppen.”

Dit brengt uiteraard kosten met zich mee.

Een innovatiecultuur vraagt om enige investering, maar het rendement zal dan uiteindelijk ook hoger zijn. Hiervoor is uiteraard wel een lange termijn visie nodig. De overheid heeft op dat vlak een voordeel en zelfs de plicht om een voorbeeldfunctie te vervullen.

In ruil voor de tien miljoen euro die ik ooit nodig had om deze transformatie door te voeren, verdienen we nu negen miljoen euro per jaar terug. Vandaag zou dit omwille van de overheidsbesparingen en de strakke controles door de EU niet meer mogelijk zijn. Bovendien wordt onze innovatiewinst nu volledig afgenomen om de algemene begroting in evenwicht te houden. Dat maakt het voor ons zeer moeilijk om te blijven investeren in innovatie.