Bedrijven of organisaties besteden terecht meer aandacht aan de realisatie van een goede werkomgeving. Investeringen in workplace solutions zorgen ervoor dat werknemers net dat tikkeltje meer doen. Bovendien stimuleert de juiste werkplek samenwerking, creativiteit en communicatie. Door een gepast werkklimaat te creëren, kan een bedrijf het verschil maken.

 

Noodzakelijk evolutie
 

Die nadruk op het ideale werkklimaat is gegroeid. Allereerst is de invulling van de term ‘werk’ geëvolueerd. Een job is voor velen een middel om zich maatschappelijk te definiëren en zich te ontplooien. Een tweede reden is de schaarsheid van bepaalde talenten. Hierdoor kunnen werknemers hogere eisen stellen. Tot slot is de verhouding tussen een werknemer en zijn leidinggevende veranderd. Discussie en wederzijds vertrouwen primeren op hiërarchie.

Een trend op het vlak van werkklimaat is de toenemende aandacht voor thuiswerk en flexibele werkuren.

Werk maken van zowel het psychologische als functionele aspect van de arbeidsomgeving is daarom een noodzaak geworden en moet deel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Investeringen in de werkplek spelen een belangrijke rol om de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. En daarbij mag de focus niet enkel liggen op het kostenplaatje, omdat uitgaven ook kansen voor de organisatie bieden.

 

Dialoog met werknemers
 

Tot de ideale werkplekindeling komen, kan op diverse manieren. Allereerst is het belangrijk om de bedrijfsdoelstellingen te formuleren en werknemers aan te werven die zich daarin vinden. Daarnaast moet het bedrijf in kaart brengen hoe het de werknemers kan stimuleren om er alles aan te doen om de doelstellingen te halen. Ook dialoog en evaluatie zijn belangrijk. Voelen werknemers zich goed op de werkplek? Wat ervaren ze als aangenaam, wat als beperkend? En omdat het bedrijf, net als de wereld, in een voortdurende evolutie is, zijn regelmatige aanpassingen van het werkklimaat noodzakelijk. 

 

Flexibiliteit en technologie
 

Een trend op het vlak van werkklimaat is de toenemende aandacht voor thuiswerk en flexibele werkuren. Werknemers krijgen ook aangepaste infrastructuur om, afhankelijk van de activiteit, in een andere context te zitten. Er wordt geïnvesteerd in de koffieruimte en het cafetaria, zodat de werkplaats een ontmoetingsplek wordt. Daarnaast zijn ook een goed binnenklimaat, aangepaste akoestiek en geavanceerde technologie belangrijk bij deze nieuwe vorm van werken.