Maar het gaat ook over retentie: door medewerkers op te leiden en perspectieven te bieden, zullen ze minder snel het bedrijf verlaten.

Bedrijfsopleidingen zijn er voor bedrijven die willen blijven evolueren, in een groeiscenario zitten en nieuwe medewerkers in dienst nemen, maar ook voor bedrijven die in een reorganisatie zitten en waarbij bestaande krachten moeten worden omgeschoold. Daarnaast vereist onze alsmaar sneller evoluerende wereld steeds nieuwe en bijkomende skills van onze medewerkers.

Bedrijfsopleidingen bieden dus een oplossing voor allerlei HR-vraagstukken die te maken hebben met het versterken van de vaardigheden van werknemers. Dit kan onder de vorm van een opleiding, begeleiding of coaching en dit op korte en lange termijn én voor alle niveaus binnen de organisatie.

Oplossing op maat is cruciaal

Het is belangrijk dat bedrijven kiezen voor een opleidingsbedrijf of partner waar de docenten met beide voeten in het bedrijfsleven staan. Zo kunnen ze hun praktijkervaring naar het leslokaal brengen, waardoor de kennisoverdracht onmiddellijk toepasbaar is voor de deelnemers.

Bij het bepalen van de gepaste opleiding is het bovendien cruciaal dat het opleidingsbedrijf of partner een gesprek aangaat met het bedrijf. Door te luisteren naar het bedrijf wordt duidelijk waar de vraag werkelijk vandaan komt.

Zo kan een klant bijvoorbeeld vragen om een cursus Excel te geven, maar mogelijk liggen er andere zaken aan de basis van deze vraag. Deze behoeften moeten dan eerst worden aangepakt. Door in gesprek te gaan, wordt de oplossing dus meer toegespitst op het bedrijf en de reële werksituatie, waardoor het leereffect vergroot.

Administratieve ontzorging

Bedrijven, en dan vooral KMO’s, kennen bovendien vaak hun weg niet in de complexe administratie rond opleidingen en de aanvraag van subsidies. Er zijn enorm veel verschillende mogelijkheden om financiële steun te bekomen, maar de spelregels hiervoor zijn complex en erg belastend voor bedrijven. Daarom ondersteunt een one-stop-shop-opleidingspartner de bedrijven eveneens in het zoeken naar de juiste subsidiemiddelen.

Een goede partner beschikt over een uitgebreide expertise om de opleidingskost te drukken aan de hand van sectorfondsen, de KMO-portefeuille en Europese fondsen. Wanneer het een opleiding betreft van meer dan 32 uur per week, is het bovendien vaak mogelijk om de loonkost van de niet-actieve medewerkers te recupereren via het betaald educatief verlof.