Flexibiliteit als uitgangpunt

Bedrijven stoten vaak op de grenzen van de flexibiliteit van hun vaste personeelsleden. Zeker bij tijdelijke projecten of veranderingstrajecten blijken vaak niet de juiste experts intern aanwezig te zijn. Als antwoord op deze uitdaging werken steeds meer bedrijven met een gecombineerd systeem van eigen personeel voor de kernactiviteiten, en tijdelijke externe medewerkers met een specifieke expertise. In het laatste geval spreken we van projectsourcing.

Hogere profielen

Vooral hogere profielen worden veel gevraagd, omdat net zij dankzij hun kennis en ervaring een trekker kunnen zijn van bv. veranderingstrajecten of projecten met een strakke deadline. Helaas lopen dit soort experts niet dik bezaaid op de gewone arbeidsmarkt. Het is voor bedrijven dan eenvoudiger en efficiënter om met een outsourcingpartner samen te werken. Die zal voor hen de geknipte persoon zoeken die de opdracht tot een goed einde kan brengen.

Ook voor 45-plussers is dit zeker een opportuniteit. Zij beschikken over de ervaring die bedrijven zoeken voor zulke opdrachten. Hoewel deze groep het op de gewone arbeidsmarkt vaak moeilijk heeft, zijn ze voor projectsourcing net vaak exact wat men zoekt.

Wettelijk kader en kwaliteitslabel bieden zekerheid

In het verleden waren er heel wat onduidelijkheden rond de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de overheid sinds 2013 een nieuwe regelgeving opgesteld die de spelregels tussen de aanbieders van projectsourcing en hun klanten goed en transparant omlijnt.

Bovendien heeft de federatie van HR-dienstverleners Federgon een kwaliteitslabel gelanceerd waarmee ook de aanbieders van projectsourcing hun expertise valideren. Volgens dit ‘Certified Membership’ garanderen ze dat ze er alles aan doen om te fungeren als een aantrekkelijke werkgever voor de experts die ze outsourcen. Ook verzekert het de respectering van een deontologische code.