Maar hoe pak je dit als werkgever concreet aan en waarop moet je zeker letten? We geven 6 tips:

1. Contract

Maak niet zomaar een contract van bepaalde duur op om de proefperiode te omzeilen, maar kijk welke vorm van samenwerken de grootste meerwaarde biedt. Onthoud dat ook een sollicitant behoefte heeft aan zekerheid en wederzijds vertrouwen.

2. Professionele rekrutering

Beperk het risico op een mislukte integratie van een nieuwe werknemer. Professionaliseer het rekruteringsproces en begeleid nieuwe medewerkers zodat ze sneller volwaardig deel uitmaken van de organisatie.

3. Motivatieplicht

Bereid u degelijk voor op uw motivatieplicht bij ontslag. Werk processen uit voor rapportering en communicatie met de medewerker en betrek hier van in het begin het middenmanagement bij. Zorg ervoor dat zij zich voldoende bewust zijn van het belang van een tijdige remediëring bij de werknemer.

4. Eenheidsstatuut

Pas het arbeidsreglement aan zodat het aansluit bij de nieuwe maatregelen uit het eenheidsstatuut. Voorzie de verplichting voor zieke werknemers om zich beschikbaar te stellen voor een controlearts, maar beschouw dit slechts als een stok achter de deur. Uw eerste uitgangspunt zou het uitwerken van een professioneel absenteïsmebeleid moeten zijn, waarin u actief op zoek gaat naar misstanden in de huidige organisatie en naar manieren om deze weg te werken.

5. Nieuwe tools

Zorg dat u op de hoogte blijft. Hebt u een grote HR-afdeling, stel dan een verantwoordelijke aan om de laatste veranderingen in de wetgeving en nieuwe inzichten bij collega’s en experts op te volgen. Leidt u een kleine KMO, zoek dan eventueel een externe partner om u bij te staan of maak gebruik van nieuwe HR-tools op de markt. De extra kost kunt u terugverdienen door efficiënter en professioneler aan de slag te gaan.

6. Zekerheden

Durf af te wijken van bestaande zekerheden. De oude manier van denken over werknemers, ontslag en andere arbeidsgerelateerde aspecten houden met de veranderingen in het eenheidsstatuut en evoluties in de maatschappij mogelijk niet meer stand.