Beslis samen

Ga dieper in op de vraag waarom u een deel of het volledige HR-beleid zou willen uitbesteden. Traditioneel wordt HR binnen de directiekamer niet strategisch behandeld, toch is het voor personeelsleden belangrijk om te weten wie opkomt voor hun belangen. Beslis dus niet over een HR-outsourcing zonder hier met uw mensen over te praten.

Kies voor de beste partner

Zorg dat je in zee gaat met een gereputeerde partner. Wanneer u binnen uw onderneming iemand aanwerft, zal u ook opteren voor de meest geschikte kandidaat. Trek deze regel door naar de keuze van een externe partner.

HR-partner moet huidige en toekomstige noden inwilligen.

Ga na of uw mogelijke HR-partner een realistisch beeld heeft van uw huidige en toekomstige HR-noden.

Ga de haalbaarheid na.

Ga zorgvuldig na wat de HR-consultant u te bieden heeft en hoe haalbaar dit is binnen de afgebakende samenwerkingsperiode. Deze denkpiste moet ook intern worden bewandeld, want binnenshuis moet u immers op dezelfde lijn zitten, zodat er geen onrealistische verwachtingen worden geschept.

Stel een financieel model op.

Opteer voor een duidelijk financieel plan, zodat betwistingen over dagprijs, kosten en commissies uitgesloten zijn.

Ga op zoek naar diepgang.

Bouw een goede band op met uw externe partner. Deze relatie moet open, productief en belonend zijn. Een succesvol partnership is niet gebaseerd op een contract, maar op een nauwe samenwerking op basis van een Service Level Agreement (SLA). De SLA is een aanvulling op het contract tussen de diverse partners. Hierin staat uitvoerig omschreven welk niveau van dienstverlening vereist is voor welke taak, hoe de taken uitgevoerd moeten worden, hoe de prestaties gemeten zullen worden,… Tijdens de onderhandelingen over een SLA moet steeds rekening gehouden worden met mogelijke veranderingen in de toekomst.

Werk in team.

Op basis van teamwork komt een nauwere samenwerking tot stand. Op die manier ontstaat een vertrouwensband tussen de diverse partijen. Deze is vertrouwensband is noodzakelijk voor het welslagen van de samenwerking.

Communiceer.

Besteed voldoende aandacht aan een goede en regelmatige communicatie. Op die manier blijft het management op de hoogte van het HR-beleid van de externe partner en kan een betere inschatting gemaakt worden van de verwachtingen.

Stel deadlines voorop.

Las voldoende momenten in waarbij u gezamenlijk het verloop van de opdracht onder de loep neemt, bekijkt welke deadlines wanneer gehaald moeten worden en welke aandachtspunten voorop gesteld moeten worden om de samenwerking nog te verbeteren.

Maak een grondige evaluatie.

Evalueer de prestaties van de externe partner. Zorg er in deze fase steeds voor dat de juiste meetinstrumenten voorhanden zijn.