Welke evoluties stelt u vast op het vlak van digitalisering binnen de financiële sector?

“Het verwachtingspatroon van de klant is geëvolueerd, deze wordt alsmaar veeleisender op het vlak van flexibiliteit van de bank. Klanten verwachten vandaag dat hun bank de klok rond en iedere dag van de week beschikbaar is. Mensen zijn zich bovendien steeds meer bewust van de waarde van de persoonlijke data die ze genereren. Onze eigen studie toonde in 2015 aan dat het gebruik van klantengegevens gevoelig ligt, maar dat men wel vertrouwen heeft dat de bank er op een correcte manier mee omgaat. Men heeft op dat vlak meer vertrouwen in banken dan in andere bedrijven.”

“Dat wordt onder meer ook bevestigd in een recente studie van Accenture. Klanten zijn bereid om hun data te delen, maar daar moeten dan wel een betere prijs, advies en/of voorwaarden tegenover staan. De studie van Accenture geeft bovendien aan dat men steeds soepeler wordt in het gebruik van gegevens.”

 

Fintechbedrijven en banken kunnen elkaar versterken:
fintechbedrijven hebben de technologie, terwijl banken
over een groot klantenbestand en kapitaal beschikken.

 

Wat is het gevolg van deze digitalisering?

“Binnen Europa is er een race aan de gang tussen verschillende centra die zich zo aantrekkelijk mogelijk willen positioneren als fintechhub. Ook toezichthouders en wetgevers spelen hierop in. Zo duiken er wereldwijd ‘regulatory sandboxes’ op: omgevingen die in bepaalde landen worden gecreëerd om start-ups aan te trekken. Hier kunnen deze een businessmodel uittesten zonder aan alle toepasselijke regels te moeten voldoen. Binnen Europa laat zo’n sandbox echter niet toe om af te wijken van Europees vastgelegde regels.”

“Op deze trend wordt in zekere zin ingespeeld door de Nationale Bank en de FSMA. Zij hebben op hun website een plaats gecreëerd waar fintechspelers terechtkunnen met al hun vragen over de oplossingen die zij ontwikkelen. Het staat dus zeker op de agenda van onze Belgische toezichthouders en wetgevers.”

 

Hoe belangrijk is samenwerking om onze positie als fintechhub te versterken?

“We merken dat er nieuwe ecosystemen tot stand komen waarbij fintechbedrijven en banken samenwerken op het vlak van financiële technologie. Ze kunnen elkaar immers versterken en aanvullen: fintechbedrijven hebben de technologie, terwijl banken over een groot klantenbestand en kapitaal beschikken.”

“In dat kader werd begin 2016 in België het B-HIVE platform opgericht. Dit is een fintechecosysteem waarbij de overheid en verschillende partners zoals banken, verzekeringsbedrijven en infrastructuurspelers samenwerken om fintechbedrijven aan te trekken en samen te zoeken naar oplossingen. Het doel is om België nog meer op de kaart te zetten als een fintechhub. Uit een studie van PwC bleek alvast dat België wereldwijd een van de hoogste niveaus van samenwerking kent tussen financiële instellingen en de fintechsector.”

 

Ons onderwijsaanbod moet nog meer
worden gericht op technische profielen,
omdat we die meer dan ooit nodig zullen hebben.

 

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor financiële instellingen?

“In een studie van EY gaven banken aan dat risicomanagement nog steeds hun grootste uitdaging is. Het is dan ook hun kerntaak. Digitalisering is echter hun tweede grootste uitdaging. De digitalisering heeft nu én in de toekomst immers een enorme impact op hun businessmodel. Banken zoeken voortdurend naar manieren om hun efficiëntie te verhogen en om hun kosten te drukken. Digitalisering en automatisering kunnen daar zeker toe bijdragen.”

“Op korte termijn vraagt dat uiteraard om heel wat investeringen, maar op lange termijn zal het zeker een positieve invloed hebben op hun competitiviteit. Banken die hierin niet meegaan, zullen op termijn dus niet meer kunnen meespelen. Klanten zullen immers steeds kiezen voor banken die volop investeren in een aangepast dienstenaanbod. Om dat te bereiken, moeten banken echter een beroep kunnen doen op getalenteerd personeel dat de capaciteiten heeft om mee te gaan in de digitalisering. Dat maakt dat er nog meer zal worden gezocht naar technische profielen die thuis zijn in bijvoorbeeld datamanagement en cybersecurity.”

 

Wat is het belang van data binnen de financiële sector?

“Het belang van data neemt enorm toe. Ook binnen de financiële sector is men zich zeer bewust dat data kan zorgen voor economische groei en dus kostbaar is. Het kan immers leiden tot een optimalisatie van processen, nieuwe inzichten, het voorspellen van bepaalde events, enz. De Europese Commissie schat de waarde van de Europese dataeconomie alvast op 272 miljard euro.”

“Zeker voor banken is dat belangrijk, want zij beschikken nu eenmaal over zeer veel data. De behandeling moet steeds op een vertrouwelijke en transparante manier gebeuren, maar toch zijn er heel wat mogelijkheden om in te spelen op deze trend en een nieuwe vorm van dienstverlening aan te bieden. Zo kunnen ze immers beter beantwoorden aan de verwachtingen van hun klanten.”

 

Waar staat België op het vlak van fintech?

“België heeft een lange traditie op het vlak van fintech, en dat dankzij sterke spelers in bijvoorbeeld pc-banking, mobiel bankieren, enz. We zijn de thuisbasis van enkele gevestigde waarden en heel wat internationale spelers hebben dankzij de Europese instellingen hier in België hun Europees hoofdkwartier. Deze aspecten kunnen we zeker uitspelen als fintechhub.”

“De DESI-index van de Europese Commissie zet België alvast op de zesde plaats voor wat betreft digitale prestaties. De index vermeldt enkele sterke punten zoals onze goede connectiviteit, de adoptie van digitale technologie door bedrijven om hun productiviteit te laten groeien én onze bevolking die ook zeer goed om kan met digitale diensten.”

 

Wat is er nodig om onze positie nog verder te versterken?

“Een zwak punt is voorlopig nog steeds onze hoeveelheid technisch afgestudeerden. België heeft hier het afgelopen jaar vooruitgang geboekt, maar het aanbod voldoet nog niet aan de vraag. Ons onderwijsaanbod moet daarom nog meer worden gericht op technische profielen, omdat we die meer dan ooit nodig zullen hebben. Daarnaast kunnen we nog heel wat vooruitgang boeken op het vlak van digitale openbare diensten.”

“Minister De Croo maakt hier alvast werk van en België beschikt met ‘Digital Belgium’ ook reeds over een langetermijnvisie waarmee men de positie van ons land wil versterken. Het doel is om tegen 2020 in de top drie van de DESI-index te staan.”