1. Zorg steeds voor goede algemene voorwaarden met vermelding van schadebeding en interesten waarop u zich kan beroepen wanneer uw klant niet tijdig de facturen betaalt.
   
 2. Maandelijks dient u uw openstaande vorderingen op te volgen om kort op de bal te kunnen spelen.
   
 3. Best steeds vermelden ‘Laatste Rappel’ bij het versturen van uw interne aanmaningen. Bij de 1ste en 2de rappel zal uw klant steevast wachten op de laatste rappel.
   
 4. Doorbreek de standaardprocedure door tijdig volgend op de interne rappelering beroep te doen op een externe partij.
   
 5. Practice what you preach: niet alleen dreigen met het doorsturen van de vorderingen naar een externe partij toe, maar effectief de daad bij het woord voegen!
   
 6. Steeds eerst via een derde partij op minnelijke wijze de schuld trachten te innen en pas bij uitblijven van resultaat overgaan tot gerechtelijke procedure.
   
 7. Hoe ouder de vordering, hoe moeilijker deze nog te innen valt. Belangrijk is aldus om tijdig de uitstaande vorderingen over te maken aan een externe partij.