Hoe belangrijk is het dat men tijdig begint na te denken over een overname?
 

Vuylsteke: “We zien vaak dat een bedrijfsleider te lang wacht, soms zelfs tot er een conflict is en het moeilijk wordt om nog objectief en vanuit het belang van de onderneming te denken. De denkoefening begint het best al enkele jaren voor het einde van de actieve loopbaan, tussen de leeftijd van 50 en 60 jaar. Maar dat houdt dan ook in dat men moet durven na te denken.”

 

Wat bedoelt u met ‘durven na te denken’?
 

Vanneste: “Een eigenaar moet zich de vraag stellen waar de familie met de familieonderneming naartoe wil, wie het bedrijf kan en wil leiden, en hoe de volgende generatie daar in kan passen. Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, zal duidelijker worden hoe de eigendom kan worden georganiseerd. Misschien is een overdracht van de leiding aan derden of aan één van de kinderen de beste oplossing. De anderen worden dan uitgekocht of krijgen louter een rol als aandeelhouder. Daarbij is het van cruciaal belang om open te communiceren.”

Vuylsteke: “Dat brengt ons meteen bij ‘samen nadenken’. Een opvolgingsproces kan maar slagen wanneer de hele familie bij de denkoefening betrokken wordt. Daarnaast doet men best al vanaf het prille begin een beroep op externe adviseurs die oplossingen kunnen aanreiken waar men zelf niet aan zou hebben gedacht.”

 

Hoe kan een juiste begeleiding het verschil maken?
 

Vanneste: “Juridisch advies vanaf de eerste fase van het overnameproces is enorm belangrijk. Iedere overname is immers maatwerk. Het is aan ons om met onze ervaring bepaalde aandachtspunten aan te kaarten, oplossingen aan te reiken en de gemaakte keuze juridisch te vertalen naar gebalanceerde en sluitende documenten. Een goed contract helpt om conflicten te vermijden en biedt een juridische houvast wanneer zich toch een discussie voordoet.”

“Dankzij onze rechtbankervaring kunnen we inschatten waarover de meeste conflicten zich voordoen en kunnen we daar bij de opmaak van overeenkomsten rekening mee houden. Onze betrokkenheid is des te groter, omdat wij als advocaat de contracten die we opstellen ook zelf voor de rechtbank moeten kunnen verdedigen.”

Vuylsteke: “Daarnaast kunnen wij door onze bemiddelende rol uiteenlopende standpunten helpen verenigen tot een oplossing waar iedereen achter kan staan. Deze oplossing kan de vorm aannemen van een aandeelhoudersovereenkomst of een familiecharter. Een familiecharter legt onder meer vast wie aandelen kan bezitten, hoe familieleden carrière kunnen maken, wie deel uitmaakt van de raad van bestuur, hoe de familie bij de onderneming betrokken wordt, enz. In een aandeelhoudersovereenkomst wordt onder meer bepaald hoe een familielid-aandeelhouder zijn aandelen kan overdragen met respect voor voorkoopsrechten of goedkeuringsclausules, of hoe het bestuursorgaan wordt samengesteld.”