Aldus Ludo Theunissen, voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement.

Only the strong survive …..

We beleven toch wel rare tijden. Zeker op het vlak van kredietmanagement en meer algemeen met betrekking tot het netto bedrijfskapitaal. We hebben immers een paar woelige jaren achter de rug. Betalingstermijnen werden langer, faillissementen beleefden nieuwe recordhoogtes, en banken werden ‘voorzichtiger’ bij het toestaan van kredieten.

Extra aandacht

Men zou dus verwachten dat alle ondernemingen volop zouden investeren in de verbetering en professionalisering van hun financieel beheer, en zeker extra aandacht zouden besteden aan het kredietmanagement. Dat leek inderdaad wel te gebeuren als we de CFO’s en CEO’s van de grote en minder grote ondernemingen mogen geloven. In al dan niet ronkende bewoordingen bevestigden ze het belang van een degelijk beheer van het werkkapitaal, en ineens ook van het kredietmanagement. Maar de praktijk bleek hier en daar toch wel anders.

Snijd het vet weg

In heel wat ondernemingen is het besparen geblazen. De onzekerheid over de toekomst zorgt ervoor dat men reserves wil inbouwen. Dus alle min of meer vermijdbare kosten moeten weg. Min of meer vermijdbaar? Ergens wordt een soort obscene redenering gevolgd die aangeeft dat er in alle activiteiten en afdelingen (we noemen ze niet voor niets vaak ‘kostenplaatsen’) kan bespaard worden, dat er overal wat teveel ‘vet’ aan zit. En dat gaan we dus wegsnijden. We hebben inderdaad geregeld signalen gehoord van kredietmanagers die ondanks de toegenomen werkvolumes hun beschikbare middelen en mankracht zagen verminderen.

Terug naar de eigen markt

Een ander populair fenomeen de laatste jaren is de organisatie van een Shared Service Centre, al dan niet in handen van de eigen organisatie of geoutsourced naar specialisten. Ook kredietmanagement wordt blijkbaar vaak als een vooral technische bezigheid beschouwd, die voor outsourcing naar interne of externe specialisten in aanmerking komt. De vaak zeer belangrijke interactie en samenwerking van kredietmanagement zowel extern met de klanten, als intern met de verkoopsploeg, komen daarbij wel een beetje in het gedrang. We zien dan ook hier en daar reeds organisaties die schoorvoetend terugkeren op de vroegere beslissingen en ‘bepaalde aspecten’ van kredietmanagement terug naar de eigen markt brengen.

Goed opgeleide kredietmanagers

Het is nog steeds zeer moeilijk om goede medewerkers voor het kredietmanagement te vinden. De verschillende aspecten ervan vereisen specifieke kennis en liefst ook een stevige ervaring. De combinatie van kredietwaardigheidsanalyse, innen van vorderingen, omgaan met klanten en de organisatie van een complexe activiteit stelt vrij hoge eisen. Goede opleidingen over kredietmanagement zijn in Vlaanderen zeer schaars. Er zijn gelukkig hier en daar nieuwe initiatieven die opduiken om aan de opleidingsbehoefte voor studenten te voldoen. Specialisatie-opleidingen voor medewerkers van kredietmanagementafdelingen zijn eveneens zeer beperkt. Bovendien zijn de afgelopen jaren, ten gevolge van de crisis, de opleidingsbudgetten bij de meeste ondernemingen zeer beperkt geworden.

Wees waakzaam

Is het ergste van de crisis nu achter de rug? Dat blijft vooralsnog zeer onzeker. Het vertrouwen in de internationale handel is zeker nog niet hersteld. De ‘Griekse tragedie’ is daar een sprekend voorbeeld van. Dankzij een stevig reddingsplan en behoorlijk veel geld is Griekenland nu - definitief naar het schijnt - gered. Maar het is wel ontluisterend vast te stellen dat een opschorting van betalingen, die in het verleden in landen als Rusland en Argentinië opgetreden is, nu ook binnen de Eurozone verschijnt. Waakzaamheid blijft dus hoe dan ook geboden.