Nog te weinig kmo’s zijn ‘future proof’
 

Eigenaars van familiale kmo’s zijn vaak fulltime bezig met het runnen van hun bedrijf. Hierdoor hebben ze minder tijd om te werken aan hun toekomst, om te anticiperen op uitdagingen die op hen afkomen en om een visie en strategie op middellange termijn te ontwikkelen. Dat is nochtans belangrijk, zeker met het oog op een eventuele bedrijfsoverdracht.

Of het nu gaat om een interne familiale overdracht of een externe verkoop van de onderneming, als een bedrijf niet ‘future proof’ is wordt het bijzonder moeilijk om het succesvol over te dragen. Een externe partij die durft uitdagen en die de vinger op de wonde durft leggen kan daarbij zeker het verschil maken.

 

Belangrijke aandachtspunten
 

 • Of een bedrijf verkoopbaar is hangt niet alleen af van het de huidige marktpositie van de onderneming, haar huidige balansstructuur of haar huidige rendement, maar vooral ook van de mate waarin het bedrijf voorbereid is op de toekomst.
  • Is het bedrijf klaar voor de algemene maatschappelijke evoluties en de specifieke uitdagingen voor de sector waarin het zich bevindt?
  • Speelt het bedrijf voldoende in op wijzigende voorkeuren en gedragspatronen van klanten?
  • Werkt het bedrijf überhaupt wel voldoende klantgericht?
  • Is er ruimte voor onderzoek en ontwikkeling?
  • Wordt er voldoende geïnnoveerd?
  • Is het bedrijf mee met de digitaliseringsgolf ?
  • Is de bedrijfsorganisatie en -cultuur hier voldoende van doordrongen?
    
 • Hoe verhoudt het bedrijf zich tegenover haar concurrenten?
  • Is het bedrijf voldoende gewapend om te weerstaan aan nieuwe spelers die mogelijk alternatieve of betere oplossingen aanreiken?
  • Spelen deze niet beter in op de marktevoluties en tendensen?
  • Wat met de globalisering en toenemende internationale concurrentie?

 

Extern advies kan het verschil maken
 

 • Bereid het overnameproces op zich goed voor. Er bestaan hiervoor tal van publieke informatiebronnen en belangen- en sectororganisaties zoals het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, PMV, VOKA, UNIZO,…
   
 • Bereid daarnaast vooral ook de toekomst van het bedrijf voor en kijk voldoende ver vooruit bij het nemen van strategische beslissingen. Ook hier zijn er heel wat partijen die je kunnen bijstaan in de vele aspecten die bij de ontwikkeling van een toekomstvisie tot ver voorbij de bedrijfsoverdracht komen kijken. Hierbij denk ik niet alleen aan de bank, maar ook aan accountants, consultants en gespecialiseerde adviesbureaus.