Volgens een recente studie van de Europese Commissie zal er in de EU, met inbegrip van Oost-Europa, vanaf 2015 een tekort zijn aan zo’n 700.000 softwareontwikkelaars. Uit de studie blijkt ook een tweede tendens: heel wat Franse, Duitse en Belgische bedrijfsleiders klagen het steeds schrijnender gebrek aan ingenieurs in Europa aan. Een derde tendens die in de studie aan het licht komt: in de komende twintig jaar zullen India, China en andere Aziatische landen de helft van de ingenieurs leveren. 

Studiebureaus voor IT en engineering

Voortbouwend op deze tendensen hebben verschillende bedrijven, zoals Eurosia™ (www.eurosia.eu) vooral in India studiebureaus opgezet voor soft- en hardware, en vooral in Vietnam voor engineering (uitwerking van constructietekeningen, auto-infrastructuur, enz.). De Aziatische ingenieurs staan op de payroll van het Europese bedrijf dat de onderaanneming aanstuurt.

In een eerste fase is de Europese industrie vooral vragende partij voor engineering, en in een tweede fase voor productie. Neem nu het geval van een Belgisch verpakkingsbedrijf dat voor grote ondernemingen werkt. Dat kan vragende partij zijn voor de constructie van instapmodellen van een machine, en die in onderaanneming in Azië laten bouwen. Een ander Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële automatisering kan in het begin belangstelling hebben voor engineering en later voor fabricage in een Aziatisch land.

Kostenverlaging

In de eerste plaats is Aziatische onderaanneming goed om de kosten te verlagen in vergelijking met de kosten in Europa. In tweede instantie gaat het om de kweekvijver van ingenieurs en hightech softwareontwikkelaars die Azië is. Op het eerste gezicht kan India de Belgische bedrijven misschien een beetje afschrikken door de grootte van het land maar Vietnam lijkt voor veel industriëlen al meer een haalbare kaart te zijn, omdat het een kleiner land is. Een Belgische kmo vindt er gemakkelijk een onderaannemer naar zijn gading.