Volgens Ilse Melotte en Gunter Walmagh, zaakvoerders van de ‘business analytics’ firma Comigoo, zijn cost controlling en revenue assurance twee zijden van dezelfde winstmedaille.
 

Via de juiste tools op het vlak van business analytics kan een budgetowner op een overzichtelijke manier zijn activiteiten opvolgen. “Zo krijg je snel inzichten in de kleinste details van het uitgavenpatroon”, zegt Ilse Melotte. “Via op maat gemaakte software kun je de oorzaken in kaart brengen en heb je de oplossingen bij de hand. Die oplossingen gaan dan vaak in de richting van efficiëntieverbetering en cost cutting, maar die eenzijdige vorm van kostenbeheersing is eigenlijk onvoldoende. Ook de opbrengstenzijde moet opgenomen worden in de analyse.”
 

Revenu assurance

Aan de kant van de opbrengsten kunnen verschillende hiaten bestaan, zeker voor bedrijven die aan massafacturatie doen in een B2C-context. Walmagh: “Niet elke factuur die vertrekt, wordt ook geïnd. En er zijn facturen die verkeerd worden opgemaakt en items die helemaal nooit gefactureerd geraken. We spreken dan over ‘revenue potential from contact to cash’. Met Comigoo focussen we daarom ook op revenue assurance.”

Bedrijven die hun marges willen optimaliseren, moeten zowel focussen op het beheersen van de uitgaven als op een goede realisatie van de inkomsten.

Melotte en Walmagh hebben een grote expertise opgebouwd in business analytics vanuit hun achtergrond bij NrgFin. “Comigoo is eigenlijk een spin-off van ons softwarebedrijf NrgFin”, legt Walmagh uit. “Met NrgFin meten we alle energiegerelateerde kosten en opbrengsten van energieleveranciers en voeren we met slimme algoritmes de nodige berekeningen uit. Vanuit de energiesector hebben we veel ervaring opgebouwd in de problematiek van massadata. Die ervaring passen we met Comigoo nu ook in andere sectoren toe.”
 

Menselijke toets

Comigoo combineert data uit verschillende bronnen van een bedrijf tot één interessant geheel. Dat kunnen kostengegevens zijn, maar ook klanten- of voorraadgegevens, enz. Alle data worden geconsolideerd in een intuïtieve controlling tool waarmee de gebruiker nieuwe elementen in de eigen data kan ontdekken. Tom Lambert, de COO van Groep Delorge en van Osch, is alvast bijzonder tevreden over de aanpak van Comigoo: “Voor ons is een high-level opvolging van de kosten cruciaal. Comigoo werkt oplossingen op maat flexibel uit op basis van grondige intakegesprekken. De manier waarop ze meedenken zorgt ervoor dat onze rapporteringen mee kunnen evolueren met de groei van onze organisatie.”

“We hanteren altijd een menselijke toets door samen met de klant alle gegevens te interpreteren”, aldus nog Melotte. “Zo ontdekken we data-inconsistenties en kunnen fouten snel rechtgezet worden.”