Sinds de start van deze Vlaamse regering zijn er 18% bedrijven bijgekomen in Vlaanderen en zijn er 7% minder faillissementen. De vele investeringen van de afgelopen jaren hebben bovendien voor heel wat jobcreatie gezorgd. Maar liefst 56% van de Vlamingen ziet ondernemen als een wenselijke carrièrekeuze, wat overeenkomt met het Europese gemiddelde. Toch staan we nog ver achter op Nederland (78%). Ook heeft 65% van de Vlamingen respect voor succesvolle ondernemers. Dat is onder meer dankzij de ondernemingsvriendelijke overheidsmaatregelen om ondernemen gemakkelijker en goedkoper te maken.

 

Blijven investeren in innovatie
 

Innovatie en wetenschappen zijn de levenslijn van onze economie. Vlaanderen hoort bij de innovatieve top van Europa. We investeren 2,7% van ons BBP in R&D, wat ver boven het Europese gemiddelde van 1,95% ligt. Tegen 2020 willen we zelfs 3% bereiken. Dat zorgt ervoor dat onze industrie hier kan blijven en snel kan schakelen naar Industrie 4.0. We hebben met de ‘triple helix’ alvast een systeem uitgewerkt dat voor een optimale samenwerking zorgt tussen overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

 

Digitalisering is de toekomst
 

Onze industrie digitaliseert zeer snel. We moeten er alles aan doen om onze sterke IT- en hightechspelers te laten groeien en hier te houden. Zo is er bijvoorbeeld het actieplan voor AI, waarrond meer dan 150 stakeholders samenwerken. We stellen 30 miljoen euro ter beschikking om Vlaanderen op dat vlak in het Europese koppeloton te houden. Het nieuwe Flanders Future Tech Fund start met 75 miljoen euro, wat nog kan worden vermeerderd met 300 miljoen euro. Daarmee willen we digitale toepassingen die hier worden ontwikkeld sneller en breder naar de markt brengen.

 

Logistieke hub in Europa
 

De Antwerpse haven is de tweede grootste haven van Europa. Daarrond is een enorme cluster van bedrijven gegroeid, wat ze vandaag de grootste groeimotor van het land maakt. Binnen een straal van 500 kilometer rond deze haven bevindt zich maar liefst 60% van het Europese bestedingsvermogen. We liggen bovendien centraal op de belangrijke corridor tussen Zuid-Engeland en het Ruhrgebied. Binnen transport en logistiek zetten we sterk in op digitalisering. Databeheer wordt hier enorm belangrijk, want zo kan er efficiënter en sneller worden gewerkt. Slimme steden zullen er dan weer onder meer voor zorgen dat de verkeersstromen beter kunnen worden gestuurd. Antwerpen vormt op dat vlak onze proeftuin, maar het doel is om dit op termijn over heel Vlaanderen uit te rollen.