• Prospectiereizen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of naar multilaterale instellingen voor projecten buiten de EER: reis- en verblijfskosten van één persoon, met een maximum van drie reizen in vijf jaar.
  • Deelname aan buitenlandse beurzen: maximum 10.000 euro per stand binnen de EER en 15.000 euro buiten de EER.
  • Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER: maximum 11.000 eruo voor werkingskosten.
  • Aanmaak productiedocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia: maximum 7.500 euro per jaar.
  • Registratie, homologatie en certificatiekosten ter ondersteuning van de exportinspanningen: maximum 7.500 euro per jaar.
  • Uitnodiging naar Vlaanderen van aankopers en decisionmakers uit landen buiten de EER: reis- en verblijfskosten voor maximum vijf personen per jaar.
  • Intrek in een dienstencentrum buiten de EER, opgenomen in aanpasbare en publiek toegankelijke lijst: maximum 4.000 euro per maand voor maximum 18 maanden.