Daarom is een up-to-date inzicht in de financiële situatie nodig: om de risico’s te beperken, maar ook om de juiste strategische keuzes te maken. De drie partners van Genium Group België lichten toe hoe ondernemingen zo’n overzicht realiseren en hun werkkapitaal verbeteren of de meest geschikte financiering aantrekken.

“Vroeger zat een bedrijfsleider één of twee maal per jaar samen met de boekhouder om de cijfers van het vorige jaar te bespreken. Op zich uiteraard waardevol, maar op die manier krijg je te laat inzicht in de financiën. Bij vele ondernemingen gebeurt een nacalculatie in het beste geval maandelijks. Nog te vaak zijn er echter organisaties die pas na maanden weten of ze winst of verlies draaien…”, aldus Gert Vanderlinden.

Het ideale scenario

De belangrijkste werkingscijfers horen frequent te worden gemonitord om tijdig een degelijke analyse te maken en gepaste maatregelen te treffen. Zogenaamde dashboards bieden een goed inzicht in de cijfers. Een ERP-systeem is hiervoor een krachtig instrument. Philippe Vandermeer: “Maar dat is de meest doorgedreven vorm en voorbehouden aan grotere spelers. Traditionele boekhoudpakketten zijn dan doorgaans weer te weinig performant.” Idealiter combineert een KMO de meest significante kengetallen: door deze met elkaar te correleren in een dashboard worden trends zichtbaar en kunnen onderbouwde prognoses opgemaakt worden.

Werkkapitaal

Walter Vandenbulcke: “Door de toenemende druk op de financiële (cash-)situatie is het ook van groot belang om het werkkapitaal van een onderneming intensief te bewaken. Naast de traditionele aspecten – beheer van openstaande klantenvorderingen, voorraden en leveranciersschulden – is het evalueren en aanpassen van de processen die cash genereren (de zgn. order-to-cash) bijzonder zinvol: gemiddeld leiden die tot een vermindering van de behoefte aan werkkapitaal van 25%.”

Fundamentele keuzes

Elke organisatie maakt strategische keuzes. Daarvoor denkt ze fundamenteel na over haar businessmodel: waar wil ze staan over 3 tot 5 jaar, en op welke manier kan ze haar doelstellingen bereiken? Een strategie wordt best ook vertaald naar concrete actieplannen, KPI’s en mijlpalen. “Maar men mag een gekozen strategie niet slaafs volgen. Worden bepaalde mijlpalen niet gehaald, pas dan je strategie aan. Men moet steeds durven vernieuwen: stilstaan is immers achteruitgaan als de concurrentie innoveert”, aldus Vandermeer.

Onderbouwd financieringsdossier

Zowel riskmanagement als het realiseren van een strategie vereisen investeringen. Vandenbulcke: “Door de internationale financiële context en de bankencrisis hebben bedrijven het vandaag moeilijker om kredieten te verkrijgen. Een grondige onderbouwing van de harde cijfers in ieder financieringsdossier is onontbeerlijk: waarvoor is er krediet nodig en hoeveel, wat is het verwachte rendement en hoe groot is de terugbetalingscapaciteit?”

De beste financieringsmix

Traditionele bancaire kredieten zijn niet de enige financieringsmogelijkheid voor bedrijven. Vaak is een combinatie van financieringsvormen aangewezen, waarbij rekening wordt gehouden met aard, risico en looptijd van de investeringen. Alternatieven zijn risicokapitaal, mezzaninefinanciering of nieuwe vormen van financiering zoals crowd funding. “Maar men kan ook bij de overheid aankloppen. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het federale Participatiefonds zijn daarbij maar enkele voorbeelden”, aldus Vandenbulcke.

Niet te vergeten: subsidies!

Ook subsidies kunnen deel uitmaken van de financieringsmix. Vanderlinden: “Er bestaan zo veel regelingen dat ondernemers er zich vaak niet bewust van zijn dat ze in aanmerking komen. De vijf domeinen waarin voornamelijk gesubsidieerd wordt, zijn innovatie, investeren en ondernemen in Vlaanderen, internationalisering, ecologie en opleidingen.” Terwijl in een financieringsdossier de nadruk ligt op de cijfers, moet een subsidieaanvraag daarom vooral aangeven wat men hoopt te realiseren met de overheidssteun.

Momenteel zijn de thema’s innovatie, duurzaamheid en internationalisering zeer belangrijk. “De Strategische Transformatiesteun is bijvoorbeeld een interessante subsidieregeling. Voor startende ondernemingen zijn de criteria overigens minder streng. Zij krijgen van de overheid een duw in rug”, aldus nog Vanderlinden.