Uitleg door Gerd Philippaerts, Fund Management Company Director bij BIO.
 

Een blijvende impact
 

“Wanneer wij investeren in ontwikkelingslanden is het belangrijk om daar op lange termijn een blijvende impact te hebben op het vlak van jobcreatie, economische groei, milieu, … Voor wat betreft dat laatste is het de bedoeling om de aarde beter achter te laten dan dat we hem hebben aangetroffen. De grootste prioriteit in lageloonlanden is doorgaans het aanpakken van de extreme armoede. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die deze armoede tegen 2030 uit de wereld willen helpen, staan in deze landen dan ook centraal in onze investeringspolitiek”, opent Philippaerts.

 

Meerdere investeringsdomeinen
 

“Infrastructuur is alvast een eerste investeringsdomein. Hernieuwbare energie maakt hier een belangrijk deel van uit. Een ander domein betreft de financiële sector. Deze sector is namelijk een belangrijke motor in de duurzame ontwikkeling van een economie. Zonder een goede en gezonde financiële sector is er zelfs haast geen sprake van economische groei. Micro-financiering is een belangrijk deel van dit domein. Via investeringen in de microfinancieringssector stellen we middelen ter beschikking aan individuen in deze landen om hun zaak verder te ontwikkelen.”

Philippaerts: “Een derde domein is het direct investeren in lokale ondernemingen. Er is daar alvast een groot raakvlak met de Belgische markt, want net zoals bij ons draait ook in deze landen de economie vaak voor een groot stuk op kmo’s. Dankzij onze missie om te investeren waar anderen dat niet meteen kunnen of willen doen, hebben we binnen deze markt alvast heel wat expertise uitgebouwd. Ten slotte investeren we ook in fondsen, waarbij we middelen geven aan een fondsbeheerder die op zijn beurt investeert in kmo’s, infrastructuur of financiële ondernemingen.”

 

Opportuniteiten voor private investeerders
 

“Tot op heden werd BIO volledig gefinancierd door de Belgische overheid. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die zijn vastgelegd in 2015, hechten echter ook veel belang aan privé initiatief. Sinds 2015 is onze opdracht dus gewijzigd en is het ons doel om ook private investeerders te betrekken bij onze investeringen”, aldus Philippaerts.

“We zijn daarom recent gestart met het verkennen van de markt. Hierbij polsen we of er interesse is om via BIO indirect te investeren in fondsen in ontwikkelingslanden, en zo deze markten dus beter te leren kennen. En de interesse blijkt er zeker en vast te zijn, want velen realiseren zich dat deze markten de komende jaren een enorm groeipotentieel hebben. Bovendien wordt zeker het duurzame en sociale aspect ook gesmaakt, want investeerders beseffen dat ze zo een échte impact kunnen hebben die verder gaat dan het puur financiële.”