Wien De Geyter,
Secretaris-generaal van Febelfin

 

1. Data-analyse

“Banken analyseren continu risico’s, en daar maken data een belangrijk deel van uit. Dankzij geavanceerde data-analyse kunnen banken dus nog nauwkeuriger en sneller risico’s inschatten en rapporteren. Dit biedt dan weer perspectieven op het vlak van compliance (het verminderen van boetes). Zo spaart het heel wat kosten uit. Een studie van McKinsey toonde alvast aan dat een globale bank op deze manier één miljard dollar zou kunnen uitsparen.”

 

2. Blockchain technologie

“Blockchain technologie werkt als een geautomatiseerd en versleuteld databoek waar gegevens worden opgevolgd en bijgehouden. Binnen de banken wordt er enorm veel gewerkt met registers. In die zin kan blockchain technologie een groot verschil maken hoe in de toekomst met deze registers wordt omgegaan. Het maakt immers de automatische invoer, verwerking en opvolging van gegevens mogelijk.”

“Men schat dat blockchain technologie zal leiden tot meer dan 20 miljard euro aan kostenbesparingen indien banken dit meer gaan benutten in hun registers, bv. voor het beheer van geldstromen, transacties, rapporteringen naar toezichthouders. Een enquête van PwC toont aan dat banken hier alvast mee bezig zijn. Maar liefst driekwart is van plan om het tegen 2020 effectief te betrekken in hun processen.”

 

3. Artificiële intelligentie

“Artificiële intelligentie laat toe om gegevens in verschillende vormen (tekst, geluid, beeld, afbeeldingen,…) te herkennen, verwerken en te beslissen wat daarmee moet worden gedaan. Het biedt heel wat perspectieven voor toepassingen binnen de banksector. Zo kan het worden gebruikt bij de klantendienst, waar dikwijls dezelfde vragen worden gesteld. Een intelligent systeem met een menselijke computerstem zou dan in staat zijn om zulke terugkerende vragen te beantwoorden. Zo hebben de medewerkers meer tijd om ingewikkelde vragen te beantwoorden.”

“Toch kan artificiële intelligentie door de klantenadviseur ook worden ingeschakeld voor het behandelen van meer ingewikkelde problemen. Het is namelijk in staat om zeer snel meer kennis te bieden over bepaalde producten en processen. Ook bij het onderzoek tegen witwassen en het financieren van terrorisme kan artificiële intelligentie worden aangewend om zeer snel duizenden transacties tegelijk te controleren en te signaleren wanneer er een verdachte handeling plaatsvindt.”